ARI Savunma ve Havacılık

ARI SAVUNMA ve HAVACILIK 

Tarım arazilerinin insansız hava araçları ile gözlemi dünya üzerinde son yıllarda gerçekleştirilse de ülkemizde maalesef halen kullanılmamaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bu konunun önemi fark etmiştir ve bu alanda bazı çalışmalar başlatmışlardır. Projemiz bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin tarımda insansız hava araçlarının kullanımını yaygınlaştıracak ve bu konudaki çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Projenin en kritik kısmı ekibimiz tarafından geliştirilmekte olan modern kontrol tabanlı uçuş algoritmaları ve otopilot yazılımlarıdır.

Otopilot, uçuş kontrol sistemi gibi alt düzey sistemlerin yazılımlarının gerçekleştirilmesinin ardından bunların özgün elektronik donanım alt yapıları tasarlanıp geliştirilecektir.

Uçak ve makine mühendislerimiz tarafından uzun süre havada kalmaya elverişli aerodinamik tasarım yapılacak ve kompozit teknolojileri kullanılarak hafiflik ve sağlamlık kriterlerini sağlayan en uygun platform geliştirilecektir.

Yer kontrol yazılımı ve ara yüzü otopilot ile uyumlu olarak çalışacak ve son kullanıcılar için kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde geliştirilecektir. Yer kontrol yazılımının uçuş anında yeni bir uçuş planlamaya ve geri besleme döngüsü kazançlarını ayarlamaya imkan sağlaması için gerekli tasarımlar yapılacaktır.

İnsansız hava aracının kontrol mesafesinin artırımı için yer kontrol istasyonunda kullanılmak üzere yüksek verici gücüne sahip RF sistemler ve yüksek kazançlı yönlü antenler geliştirilecektir.

KOSGEB hibe sürecimiz devam ediyor. Şu an mevcut bir yatırımcımız var. İkinci bir yatırımcıyla da görüşme sürecimiz devam etmektedir.

Geliştirme amaçlı sabit kanat ve döner kanat için ön-prototip çalışmamız tamamlandı. Sabit kanat İHA içn aerodinamik tasarım tamamlandı. Kullanılacak motorlar ve yakıt hücresi (PEM) belirlendi.

Özgün otopilot ve yer istasyonu tasarım sürecimiz devam ediyor. Ayrıca özgün aerodinamik model için karbon-fiber bir prototip ürettirme işi planlandı. İHA'nın yapısal ve aviyonik sistemlerinin hazır olmasından sonra PEM teknolojisinin uygulanması, iniş-kalkış sistemlerinin tasarımı ve RF haberleşme sistem donanım ve yazılımları için çalışacağız.

 

Sungur Tarım ve Haritalama İHA'sı

Haritacılık ve tarımda kullanılmak için özelleştirilmiş sivil mini insansız hava aracı tasarlanıp prototipi geliştirilecektir. İHA'mız yakıt pili teknolojisini kullanarak uzun süre havada kalabilecektir. İHA'nın üzerinde taşıdığı kameralar ve sensorlardan elde edilen veriler haritalama sektöründe ortofoto harita üretiminde ve tarım sektöründe rekolte tahmini, sulama, gübreleme ve ilaçlama ihtiyaçlarının tespitinde kullanılacaktır.

Proje Ekibi

Abdullah AKTAŞ

Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (Lisans), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği (YL),

İş Tecrübesi: UDEA Wireless Technologies- Ar-Ge Mühendisif

Mesut BİLİCİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği (Lisans), ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği (YL)

 

Yetkinlikler

Abdullah AKTAŞ

İş Tecrübesi: UDEA Wireless Technologies- Ar-Ge Mühendisi

Mesut BİLİCİ

İş Tecrübesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Uçak Mühendisliği Araştırma Görevlisi

TÜBİTAK SAGE-Tasarım Mühendisi

Dünyadaki sivil mini insansız hava araçlarının ortalama havada kalış süreleri 1 saattir. Projemizde uygulanacak Proton Değişim Membranlı yakıt hücreleri ile bu sürenin 1 saatten 4 saate çıkarılması hedeflenmektedir. Proton Değişim Membran sistemi hidrojen ve oksijenin elektro-kimyasal reaksiyonu sırasında açığa çıkan kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. Henüz yeni bir teknoloji olan Proton Değişim Membran sisteminin ülkemizde havacılık alanında kullanılan bir uygulaması yoktur. Havada kalabilme süresi bir insansız hava aracının en önemli parametrelerindendir. Uzun süre havada kalabilen insansız hava aracı ile şuan mini sınıfındaki mevcut insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilemeyen görevler gerçekleştirilecek ve yine şuan ki mevcut araçlarla gerçekleştirilen görevler kolaylaştırılacaktır. Örneğin sınır güvenliği, sahil güvenlik, elektrik iletim hatlarının gözlenmesi, ilçe ve il bazındaki bölgelerin haritalanması, büyük tarım arazilerinin gözlemi, orman arazilerinin yangına karşı sürekli gözlemi, iller arası organ nakli uzun süre havada kalma gerektiren uygulamalardandır. Şu anki mevcut mini insanız hava araçları ile bu uygulamaların kimisi gerçekleştirilememekte kimisi ise hava aracının belirli aralıklarla enerji ihtiyacını karşılaması için inip kalkması ile gerçekleştirilebilmektedir. Uzun süre havada kalabilecek olan insansız hava aracımız ile bu kısıtlamaların giderilmesi planlanmaktadır. Bu projenin ülkemizin kritik bir sektörü olan insansız hava araçları konusundaki çalışmalarına sağlayacağı katkı açıktır.

Projemizin getireceği ikinci bir yenilik ise insansız hava araçlarının tarımda kullanılmasıdır. Tarımsal amaçlı insansız hava aracı sistemimiz ile insan gözünün göremediği dalga boylarında da veri toplayabilen multi spektral kameralar kullanılarak tarım arazileri havadan gözlenecek ve raporlanacaktır.

 

Girişimcinin Gözünden

Tarım arazilerinin insansız hava araçları ile gözlemi dünya üzerinde son yıllarda gerçekleştirilse de ülkemizde maalesef halen kullanılmamaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bu konunun önemi fark etmiştir ve bu alanda bazı çalışmalar başlatmışlardır. Projemiz bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin tarımda insansız hava araçlarının kullanımını yaygınlaştıracak ve bu konudaki çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Projenin en kritik kısmı ekibimiz tarafından geliştirilmekte olan modern kontrol tabanlı uçuş algoritmaları ve otopilot yazılımlarıdır.