Bayterek Teknoloji A.Ş.

Proje Ekibi

Umur Özhan ŞENGÜL

Elektrik ve Elektronik Mühendisi

İlknur UÇAR

Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Mustafa UÇAR

Bilgisayar Yüksek Mühendisi

 

Bayterek Teknoloji A.Ş.

Bayterek Teknoloji olarak gerek IoT, gerek otonom robotik alanında şirketimizin
kurulumundan daha köklü olan tecrübemiz ile çözüm ortakları olarak gördüğümüz
müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak belirleyip onlara en uygun çözümleri sunmak temel
amacımızdır.

Günümüzde teknoloji artık her alanda hayatımıza girmiş olmakla birlikte en büyük etkisini,
bilgiye ulaşım hızı ve otomasyon oranı ile kar oranlarının eş anlamlı olduğu iş dünyasında
göstermektedir. Bu sebeple ülkemizin de bu imkanlardan mahrum kalmaması adına uygun
fiyat ve müşteri isteklerine tam uygunluk politikalarımızla ve en önemlisi de mümkün
olduğunca yerli ve milli kaynaklarla yapılabilmesi için elimizden gelen tüm çabayı
göstermekteyiz.

Ana faaliyet alanımız olarak enerji sektörü ve akıllı şebeke teknolojilerine yönelik çözümler
sunmaktayız. Bu alandaki ilk adımımız 2017 yılında TÜBİTAK 1512 desteğine layık
görülen Otonom İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Kayıp-Kaçak Kontrolü başlıklı projemiz ile
attık. Bu projemiz kapsamında ilk olarak farklı boyut ve faydalı yüklere sahip tam otonom
endüstriyel İHA’lar geliştirdik. Daha sonrasında termal ve UV kameralardan alınan
görüntüleri işleyerek corona discharge’lardan teknik kayıpları ve termal görüntülerden ise
kaçakları tespit eden yapay sinir ağlarımızı geliştirdik. Bu geliştirilen yapay sinir ağları ile
tam otonom İHA sistemlerimiz entegre ettik. Son olarak da elde edilen kayıp verileri ile
çevresel etmenleri eşleştirerek müşterilerimize ileri tarihlerde benzer etmenlerden dolayı
arıza verebilecek başka hatlar hakkında uyarıda bulunarak önleyici bakım imkanı sunacak
yapay sinir ağları geliştirdik. Bu sayede müşterilerimize tam olarak ihtiyaçlarına ve
bütçelerine uygun farklı sistemler sunabilme imkanımız ortaya çıktı. Bu farklı sistemleri
sadece 4K görüntüleme yapabilen ufak çaplı tam otonom İHA’lar, termal ve/veya
görüntüleme kapasitesine sahip büyük tam otonom İHA’lar ve görüntü işleme yapay sinir
ağı sistemleri ile önleyici bakım uyarısı verebilen yapay sinir ağı sistemleri olarak
özetleyebiliriz.

Enerji sektörü ve akıllı şebekelere yönelik ikinci adımımız ise enerji brokerlarının işlerini
kolaylaştırmak ve bilgiye daha hızlı erişerek tahminlerindeki hata oranlarını düşürmeye
yardımcı olmak adına tümleşik IoT çözümümüz olan “Decaocto”dur. “Streptopelia
Decaocto”, yıllar boyunca haberci kuşu olarak kullanılan avrasya yakalı kumrusunun
latince adından gelmektedir. Bu sistemimiz ile enerji sektöründe brokerların en önemli
sıkıntılarından birisi olan enerji santralleri, barajlar vb son noktalardan gerekli bilgileri anlık
olarak alamama sorunlarını çözmeyi hedeflemekteyiz. Bu bilgilerin anlık olarak brokerın
eline geçmesi ile hızlı ve doğru tahminler yapılarak enerji piyasasında önemli kazançlar
elde edilebileceği su götürmez bir gerçektir. Bunun için gerek mobil, gerek web tabanlı
olarak bu bilgilerin müşterilerimizn isteklerine uygun şekilde anlaşılır ve sade arayüzlerde
sunacak tümleşik bir sistem olarak decaocto öne çıkmaktadır. Arayüz ve toplanan veriler,
müşterilerimizin isteklerine uygun olarak uyarlanıp anlık olarak brokera iletilebilmektedir.