Girişimci Nedir? En Başarılı 10 Genç Girişimci

Girişimcilik kavramının son yıllarda popüler hale gelmeye başlamasına paralel olarak, girişimci nedir sorusu da çok sayıda kişi tarafından sorulmaya başlanmıştır. Girişimciliği en basit anlamıyla, yenilikçi bir anlayış çerçevesinde ve belirli düzeyde risk alarak toplumsal ihtiyaçlara yönelik üretilen çözümler şeklinde tanımlamak mümkündür. Burada bahsi geçen ihtiyaç kavramı bugünün ihtiyaçları olabileceği gibi, gelecekte ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçları da kapsamaktadır. […]