Girişimcilik ile Startup Arasındaki Temel Farklar!

Startup ve girişimcilik kavramları son dönemlerde özellikle gençler tarafıdnan yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Her ikisinin de farklı kavramlar olmasına karşın, zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılmaları gibi bir yanlışa düşüldüğü görülmektedir. Ancak iki kavram arasında gözle görülebilir düzeyde bazı farklar bulunmaktadır. Startup girişimciliğe kıyasla daha yeni ve yenilikçi bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Her iki kavram da dijital çağın yarattığı […]