Pazarlama İlkeleri Nelerdir? Örneklerle Detaylı Anlatım!

Hem geleneksel hem de modern iktisadın önemli kollarından biri olan pazarlama, çok eski zamanlardan beri çeşitli ilke ve stratejiler aracılığı ile uygulanmaktadır. Pazarlamanın bir bilim olarak kabul edilmesi ile birlikte bu alana dair daha profesyonel yaklaşımlar geliştirilmiştir. Günümüzde de pazarlama, teknik gelişmelere paralel olarak sürekli olarak güncellenen profesyonel bir çalışma alanıdır. Bu doğrultuda ortaya çıkan pazarlama […]