Klasik iş fikirlerinin popülaritesini kaybetmeye başlaması ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin de yeni iş modellerine entegre edilmesi, startup olarak adlandırılan yeni bir iş modelinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Her ne kadar bu kavram ile girişim kavramları birbirlerine yakın anlamlı olsalar da araların gözle görülür bazı farklar bulunmaktadır. Startuplar, hızlı bir atılım yapma ve kısa sürede büyük başarılar elde etmeyi amaçlayan projelerdir. Bu yüzden de kendilerini iyi bir şekilde tanıtabilmeleri ve kısa sürede yankı uyandırabilmeleri önem arz etmektedir. Logo da bu amaca ulaşmak için başvurulabilecek en etkili araçlardan biridir. Bir markanın ya da startup projesinin kurumsal kimliğini yansıtmak için kullanılan logolar, aynı zamanda hedef kitlenin zihninde yer edinebilmenin de öncelikli araçlarından biridir. Ancak istenilen etkiyi yaratabilmesi için logoların tasarım ilkelerine uyarak tasarlanması gereklidir.

Basit Bir Tasarım Oluşturun

Sadelik, tasarımın en önemli ilkelerinden biridir. Tüm desenlerin üst üste bindiği karmaşık logolar kimi zaman çekici gibi görünse de etkili değildir. Zira logonun esas amacı çekici görünmek değil, hedef kitlenin aklında yer edinebilmektir. McDonalds, Popeyes, Pepsi ya da KFC gibi küresel boyuta ulaşmayı başarmış markaların logoları incelendiği zaman, son derece sade olduklarını görmek mümkündür. Bu yüzden de startup için bir logo tasarımı yapılacağı zaman oldukça sade olmasına özen gösterilmelidir. Sade logolar, görenlerin zihinlerinde yorgunluğa neden olmadan daha kolay bir şekilde anlayabilmelerine yardımcı olmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Kadın Girişimciler İçin 6 Harika İpucu 

Akılda Kalıcı Olmayı Hedefleyin

Daha önce de belirtildiği gibi bir logo tasarlamanın en temel amacı, hedef kitlenin aklında kalıcı bir yer edinebilmektir. Kalıcılık ilkesi ile sadelik ilkesi büyük ölçüde birbirine bağlıdır. Zira sade olmayan bir şeyin kalıcı olmasını beklemek mümkün değildir. Logonun kalıcı olması, hedef kitlenin daima markayı hatırlaması anlamına gelmektedir. Yani alışveriş yapmadığı durumlarda bile logoyu gördüğü zaman doğrudan o markayı hatırlaması gibi bir sonuç yaratmaktadır. Bir şeyi sürekli tekrar etmek, o şeyin zihinde daha fazla yer tutması anlamına gelmektedir. Logonun da sürekli olarak görülmesi ve hatırlanması, markanın sunduğu hizmetlere ya da ürünlere dair zihinsel çağrışımların yaşanmasını sağlamaktadır. Bu çağrışımlar, geleceğe dönük olarak tüketicinin zihninde yer edinir ve akılda kalıcılığa yardımcı olur.

Çok Yönlü ve Zamansız Olun

Startup için logo belirleneceği zaman, çok yönlü ve zamansızlık ilkelerinde de dikkat edilmelidir. Bunlar tasarlanan logonun bir süre sonra anlamını kaybetmeyecek nitelikte olması anlamına gelmektedir. Yani tasarlanacak olan logo, uzun yıllar sonra bile anlamını koruyabilecek bir niteliğe sahip olmalıdır. Tasarımın çok yönlü olması ise birden fazla anlam taşımasını ifade etmektedir. Ancak bu anlamların her birinin kolayca algılanabilir yapıda olmasına da dikkat edilmelidir.

İlginizi Çekebilir: Yatırım Nedir? Yatırım Türleri Nelerdir?

Hedef Kitlenizi Belirleyin

Hedef kitleyi doğru biçimde tanımak bir startup projesinin başarıya ulaşmasındaki temel etkenlerden biridir. Hedef kitlenin doğru tanımlandığı durumlarda, doğru satış ve pazarlama stratejilerinin geliştirilebilmesi mümkün hale gelmektedir. Bununla birlikte, logo tasarımında da hedef kitleye dair verilerin kullanım olanağı bulunmaktadır. Hedef kitlenin büyük çoğunluğunun ilgi alanına giren bir logo kullanmak, onlarla daha sıkı bağ kurmak anlamına gelmektedir. Örneğin, geliştirilen projenin hedef kitlesi olarak gençler belirlenmişse, tasarlanacak logonun da gençlere hitap edebilmesi gereklidir. Eğer hedef kitle daha küçükse, logonun anlamı da daraltılmalıdır. Üniversite öğrencileri, üniversite içinde belirli bir bölümün öğrencileri gibi daha daraltılmış gruplara varıncaya kadar dikkate almak gereklidir. Eğer hedef kitle içerisinde birden fazla grup yer alıyorsa, bu durumda da ortak noktalara odaklanmak daha etkili sonuçlar verecektir.

Renk, İyi Bir Logo Tasarımı İçin Anahtardır

Renklerin insanların algıları üzerinde etkili olduğuna dair yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır. Logo tasarımında da bu çalışmalar gözden kaçırılmamalıdır. Her rengin bireylerde uyandırdığı anlam farklıdır. Bu yüzden de startup için logo tasarımı yapılırken hangi renklerin kullanılacağına dair iyi bir araştırma yapılması gereklidir. Küresel şirketlerin logolarında kullanılan renkler her ne kadar rastgele seçilmiş görünse de bu logoların her birinin profesyonel tasarlama süreçlerinden geçmiş olduğu unutulmamalıdır. Karşıdan bakıldığı zaman basit bir şey gibi görünen logolar, işletmeler için çoğu reklam ve pazarlama stratejisinden daha etkili sonuçlar yaratabilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Küçük Bir İşletmeye Yatırım Yapmadan Önce Yatırımcıların Aradıkları 5 Kriter

girişimci girişimci nedir girişimci nasıl olunur teknogirişimci girişimci özellikleri bigg
TOBB ETÜ Garaj

GARAJ, girişimci adaylarının iş fikirlerini mentorların desteğiyle gelir elde edilebilir bir iş modeline dönüştürme ve proje çıktılarını pazarlama sürecine ilişkin çalışmalar ile ağırlıklı olarak teknoloji odaklı projelerin yürütüldüğü bir Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi'dir.