Faaliyet Alanları
Garaj Marker

Havalimanı sistemlerindeki dışa bağımlılığı azaltmayı ve havacılık gibi kritik bir sektörde teknik desteğin mümkün olan en hızlı sürede sağlamayı kendimize hedef olarak seçmiş ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

2016 yılında KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı’na sunulan “Havalimanları için LED’li Sıralı Çakar Sistemi Tasarımı” projesinin kabul görmesi ile kurulmuştur. Ekip olarak havalimanlarının pist aydınlatma kontrol ve izleme sistemleri üzerine sahip olduğumuz saha ve tasarım tecrübelerinden dolayı, ana faaliyet alanımız bu yönde sürdürülmektedir. Havalimanı sistemlerindeki dışa bağımlılığı azaltmayı ve havacılık gibi kritik bir sektörde teknik desteğin mümkün olan en hızlı sürede sağlamayı kendimize hedef olarak seçmiş ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Kurulduğumuz günden bu yana geçen 1 yıllık süre içerisinde ülkemizdeki çeşitli havalimanlarının teknik destek ihtiyaçlarına çözüm sunmuş ve sistemlerde kullanılan ve yerli pazardan bulunabilecek yedek parça desteğini sağlamış bulunmaktayız.

Ürün geliştirme aşamasında 4 adet ürün ile sektöre yerli ürünlerle destek vermeye çalışmaktayız. Havalimanı pistinde bulunan ışıkların iniş yönüne göre yön değiştirmesini sağlayan selektör kabin (İng. Circuit Selector Switch) ürünümüzün 4 adedi DHMİ Gaziantep Havalimanı’nda yaklaşık 1 yıldır sorunsuz çalışmaktadır. Bu ürünün yeni versiyonu da birkaç hafta içerisinde tamamlanacaktır.

Diğer ürünümüz KOSGEB tarafından desteklenen LED’li Sıralı Çakar Sistemi’dir. Saha tecrübelerimize dayanarak ve diğer firmaların da ürünlerini de detaylı olarak yerinde inceleyerek kendi ürünümüzün temel hatlarını belirledik ve geliştirmeye başladık. 2018 yılının 2. çeyreğinde tasarımı tamamlamayı ve o süreçte yenilenmesi düşünülen bir kaç havalimanında (Kars ve Bodrum Havalimanları) kullanılması üzerine görüşmeler yapmayı düşünmekteyiz.

Ar-Ge süreci devam eden diğer ürünlerimiz ise pist üzerinde bulunan halojen ampullü armatürlerin LED’e çevrilmesi için gereken elektronik kartların donanım ve yazılım tasarımı ve ürettirilmesidir. Bunlardan birincisi pist üzerindeki trafik işaretleri diyebileceğimiz yönlendirme levhalarının LED sürücü devresi, diğeri ise taksi yollarının kenarında bulunan armatürlerin LED sürücü devresidir. Yönlendirme levhası LED sürücü devresinin 10 adedi Bodrum Havalimanı’nda kullanılmaktadır.

Avitrel Mühendislik ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti olarak ana faaliyet alanımız havacılık sektöründe kullanılan ürün ve sistemlerin yerli imkanlarla üretilmesini ve kurulmasını sağlamak ve bu konudaki dışa bağımlılığı mümkün olduğunca en aza indirmektir.

Ekip olarak Türkiye’deki pek çok havalimanında mesai harcamış ve sektörün ihtiyaçlarını yerinde değerlendirme fırsatı bulmuş bir ekibiz. Bu sebepten yola çıkarak 2016 yılı Eylül ayında, KOSGEB’e, havalimanlarında ve helipadlerde kullanılan aydınlatma ekipmanlarından sıralı çakar sistemlerinin tasarlanıp üretilmesine yönelik Ar-Ge ve İnovasyon projesi başvurusunda bulunulmuş ve kabul görmüştür.

Avitrel Mühendislik ve Bilişim Teknolojileri olarak faaliyet gösterdiğimiz diğer alanlar; endüstriyel otomasyon sistemleri, IT sistemleri, elektronik sistem tasarımı ve gömülü yazılım/donanım geliştirmedir.

Girişimcinin Gözünden
Garaj Marker

Havacılık gibi kritik bir sektörde bu şekilde dışa bağımlılığın ülkemizin aleyhine olduğu aşikârdır. Bu durum beni bu sistemleri nasıl yerli imkânlarla üretebilirim sorusunun cevabını aramaya yöneltti.

2012 yılında havalimanı sistemleri üzerine faaliyet gösteren özel bir firmada çalışmaya başladım. Havacılığa duyduğum ilgiden dolayı çabuk uyum sağladığım bir iş oldu. Bu görevde hem ürün tasarımı hem de sahada uygulama ve teknik destek üzerine hizmet verdim. Bu süre içerisinde havalimanında kullanılan sistem ve ürünlerin neredeyse tamamına yakınının yabancı menşeili ürünler olduğu, bizi aşan durumlarda teknik destek için yurtdışından uzun süre ekip beklendiği dikkatimi çekti. Havacılık gibi kritik bir sektörde bu şekilde dışa bağımlılığın ülkemizin aleyhine olduğu aşikârdır. Bu durum beni bu sistemleri nasıl yerli imkânlarla üretebilirim sorusunun cevabını aramaya yöneltti. Son kullanıcı olan havalimanı elektrik personelleri ile yaptığım görüşmelerde en çok şikâyetin sıralı çakar sistemlerinden geldiğini gördüm. Mevcut sistemlerin sürekli arıza çıkardığını ve yedek malzeme için yüksek bedeller ödendiğinden bahsettiler. Ayrıca yedek malzemelerin yurtdışından gelmesinin uzun sürdüğünü eklediler. Sistemi incelediğimde enerji ve haberleşme için ayrı kablolar kullanıldığı ve yüksek enerji sarfiyatlı Xenon lambaların kullanıldığını gördüm. Bu sistemin daha az kablo ve LED armatür kullanılarak gerçekleştirilebileceği kanaatine vardım. Bu düşüncemden emin olmak için bir haberleşme ünitesi tasarladım ve ziyaret ettiğim bir havalimanında mevcut kablolama üzerinde bu üniteyi test ettim. Olumlu sonuçlar almam cesaretimi daha da arttırdı ve bu düşünceyi proje haline getirip KOSGEB’e sundum. Kabul edilmesinin akabinde Kasım 2016 itibari ile TOBB GARAJ Teknoloji Transfer Ofisi’nde projeyi gerçekleştirmeye başladım. Projenin süresi 18 ay olarak öngörülmekte olup bu süre içerisinde prototipleri test etmek için havalimanlarını sık sık ziyaret edeceğiz. Bu ziyaretlerde yine son kullanıcı olan havalimanı elektrik personelinin isteklerini göz önüne alarak en iyi ürünü ortaya çıkaracağımıza inanıyoruz.