Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Üniversitemizdeki Uluslarası Girişimcilik ve Ortak Eğitime Giriş Dersi kapsamında verilen eğitimlerle birlikte, her yıl Üniversitemize gelen öğrencilerle tanışma ve onlara TTO, GARAJ, Girişimcilik konusunda bilgiler verme fırsatı bulunmaktadır. Böylece Ünviersitemize yeni başlayan bir öğrenci TTO VE GARAJ'ın ne olduğunu ve söz konusu birimlerden nasıl fayda sağlayabileceğini henüz Üniverstieye geldiğinde öğrenmekte, verilen Girişimcilik eğitimleri kapsamında Girişimciliğe ilişkin bilgiler edinmekte ve kafasındaki soruları Girişimcilik konusunda çalışan uzmanlara bire bir sorma imkanı bulmaktadır.

 

TOBB ETÜ Garaj

GARAJ, girişimci adaylarının iş fikirlerini mentorların desteğiyle gelir elde edilebilir bir iş modeline dönüştürme ve proje çıktılarını pazarlama sürecine ilişkin çalışmalar ile ağırlıklı olarak teknoloji odaklı projelerin yürütüldüğü bir Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi'dir.