TÜBİTAK Yeni Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı

TÜBİTAK 2018 yılı için Destek Programlarına yönelik Çağrı Hazırlama, Başvuru, Değerlendirme ve Karar, İzleme ve Sonuçlandırma ve Mali Hususlar aşamalarında değişiklikler yapmayı planlamaktadır. Bu kapsamda Üniversitemizde 15 Aralık Cuma günü saat 14:30’da Yeni Destek Programlarının tanıtılacağı bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Bilgilendirme Toplantısı programı;

 

14:30 – 15:15 1. Bölüm

 

Sunum: Ercan Orhan- TEYDEB Eğitim Tanıtım Program Değerlendirme Müdürü

 

TEYDEB Yeni Destek Programına Neden İhtiyaç Duyuldu?

 

  •   Değişime kaynaklık eden gereksinimler
  •   Program yapısı
  •   Programın hedefleri
  •   2018 Taslak Çağrı Planı

 

15:15 – 15:30 Kahve Arası

15:30 – 16:15 2. Bölüm

 

Sunum: Orhan Ergün- TEYDEB Başuzmanı

 

Yeni Destek Programı Kapsamında Hangi Değişiklikler Yapıldı?

 

  •   Mevzuat yapısı
  •   Süreçler ve kurallardaki yenilikler, farklılıklar

 

16:15 – 16:30 Soru Cevap

TOBB ETÜ Garaj

GARAJ, girişimci adaylarının iş fikirlerini mentorların desteğiyle gelir elde edilebilir bir iş modeline dönüştürme ve proje çıktılarını pazarlama sürecine ilişkin çalışmalar ile ağırlıklı olarak teknoloji odaklı projelerin yürütüldüğü bir Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi'dir.