"Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri (Big Data), Elektronik
Donanım Geliştirme Eğitimi" 2 Ocak 2020 12:00-15:30 arasında online
olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitime kayıt olmak için tıklayınız.

200.000 TL hibe desteği için Bigg Garaj'a başvur etugaraj.org!

girişimci girişimci nedir girişimci nasıl olunur teknogirişimci girişimci özellikleri bigg kuluçka kuluçka merkezi
TOBB ETÜ Garaj

GARAJ, girişimci adaylarının iş fikirlerini mentorların desteğiyle gelir elde edilebilir bir iş modeline dönüştürme ve proje çıktılarını pazarlama sürecine ilişkin çalışmalar ile ağırlıklı olarak teknoloji odaklı projelerin yürütüldüğü bir Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi'dir.