Bireysel Genç Girişim Desteği

Bireysel Genç Girişim Desteği

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı, 2015 yılında ‘teknolojik ar-ge ve inovasyon’ içeren projeleri desteklemek amacıyla TÜBİTAK tarafından açılan geri ödemesiz bir hibe programıdır. Programa başvurular, TÜBİTAK tarafından belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi olarak BiGG GARAJ programıyla TÜBİTAK’ın belirlediği Uygulayıcı Kuruluşlardan biri olarak 2015 yılından beri faaliyet gösterilmektedir. Program kapsamında iş fikri aşamasında olan girişimcilerin iş fikrinin geliştirilmesi ve çeşitli konularda mentorluklar sağlanarak iş planlarının yazılması sürecinde girişimci adaylarına destek olunmaktadır. GARAJ Jüri sürecinden geçerek TÜBİTAK panel sunumunda başarılı olan adaylar 150.000 TL'lik hibe ile desteklenmeye hak kazanmaktadır.

Genel Girişimcilik Eğitimi, TÜBİTAK Mevzuatı ve BiGG Programı’nın Beklentileri, Ar-Ge Tanımı ve Teknoloji Doğrulama, Problem/Sorun Tanımlama & Değer Önerisi Tasarımı, Müşteri Doğrulama ve Mülakat Teknikleri, Ön İş Planı Hazırlama, İş Modeli Geliştirme ve İş Modeli Kanvası, Pazar Doğrulama ve Pazar Büyüklüğü Hesaplama, Pazarlama Stratejisi Geliştirme, Finansal Planlama ve Bütçe Hazırlama, TÜBİTAK İş Planı Hazırlama, PRODİS Girişi Nasıl Yapılır? Dikkat Edilecek Noktalar, BiGG Sunum Formatı, Sunum Taktikleri