Proje Yönetimi ve Proje Geliştirme Desteği

Proje Yönetimi ve Proje Geliştirme Desteği

Girişimcilerimizin iş fikirlerinin proje haline gelmesi ve hayata geçmesine kadar olan sürede iş planı ve zaman planı oluşturularak hangi tür faliyetlerde yer alacaklarının belirlenip faliyet planının oluşturulması sağlanmaktadır. Oluşturulan faliyet planının yürürlüğe konması ve bu sırada girişimcilerimizn karşılaştıkları sorunların çözülmesi için ortak bir çalışma yürütülmektedir.

  • İş Planı
  • Zaman Planı
  • Faaliyet Planı

Girişimcilerin faaliyet alanları ve donanımları analiz edilerek ilgili destek programlarına yönlendirilmesi ve proje hazırlık süreci, faaliyet alanlarına göre ilgili sanayici ve akademisyenlerle eşleştirilerek ortak çalışma yapılmasının sağlanması konusunda destek olunmaktadır.