İş Bağlantıları ve Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Desteği

İş Bağlantıları ve Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Desteği

TTO Ön Kuluçka ve Kuluçka Programı kapsamında GARAJ'da mentorlarla birlikte iş fikrini geliştirerek ürün aşamasına yaklaşmış ekiplerin yatırımcı süreçlerine hazırlanması konusunda girişimcilerle bire bir çalışılmakta, sunum teknikleri vb. konularda girişimcilere destek verilmektedir.

Belli bir aşamaya gelmiş olan girişimciler, kurguladığımız iki aşamalı model çerçevesinde öncelikle TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanlığı'na sunum yapmakta, sonrasında ilgili Sektör Meclisi'ne yönlendirilmektedir. Faaliyet alanına özel Sektör Meclisine katılan girişimcilerimiz, söz konusu toplantılarda üst düzey sektör temsilcilerine ekibini ve projesini sunma imkanı bulmakta, olası iş ortaklıkları ve potansiyel yatırımcılarla karşılaşma imkanı bulmaktadır. Bununla birlikte, satış aşamasına gelen girişimcilerimiz, geliştirdikleri ürünün pazarlanması ve satışı konusunda TOBB aracılığıyla ilgili satış kanallarına yönlendirilmektedir.