Proje Hazırlama ve Proje Yazma Desteği

Proje Hazırlama ve Proje Yazma Desteği

TTO Ön Kuluçka ve Kuluçka Programı kapsamında GARAJ'da çalışan ekipler ile TTO Proje Geliştirme Birimi, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı vb. kurumlar için proje yazımı sürecinde ortak çalışmalar yürütmektedir.

Destek programları kapsamında, ihtiyaçları, faaliyet alanları ve donanımları analiz edilen girişimcilerle uygun destek programlarına yönelik olarak bire bir çalışılmaktadır. Bununla birlikte, ilgili destek programı kapsamında girişimcilerimize uzman TTO personelimiz tarafından proje hazırlık süreci ile proje yazım sürecinde ücretsiz olarak destek verilmektedir.