Mentorluk Desteği

Mentorluk Desteği

Girişimcilerin Üniversitemizin akademik bilgi birikimi ve laboratuvar imkanları aracılığı ile Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesine, teknoloji geliştirme kapasitelerinin arttırılmasına ve teknolojik inovasyon stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

  • İş Planı ve İş Modeli Geliştirme Mentorluğu

  • Proje Yönetimi ve Proje Geliştirme Mentorluğu

  • Destek Programları Mentorluğu

  • Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Mentorluğu

  • Şirket Kurulum ve Muhasebe Mentorluğu

  • Yatırımcı Sunumu Süreci Mentorluğu

  • Tanıtım ve Pazarlama Mentorluğu