İnovasyon Nedir? – Uzmanından İnovasyon Tanımı

Son yıllarda iş dünyasında sürekli olarak kullanılan inovasyon kavramının kökeni 1800’lü yıllara kadar uzansa da bugünkü modern anlamı ile 1980’li yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. İnavasyonu açıklamaya çalışan pek çok tanım bulunmaktadır. Bu yüzden de üzerinde uzlaşılmış kesin bir tanımdan söz etmek mümkün değildir. Ancak genel hatları ile “yeni ya da büyük ölçüde değiştirilmiş bir ürün veya hizmetin, […]

Girişiminizin Başarılı Olması İçin 6 Pazarlama Stratejisi!

Bir markanın üretmiş olduğu ürün ve hizmetleri hedef kitle ile doğru şekilde buluşturabilmesi, marka bilinirliğini sağlayabilmesi, markanın devamlılığını teminat altına alabilmesi gibi gerekçelerle pazarlama önem arz eden bir kavramadır. Klasik dönemde daha sıradan pazarlama yöntemlerine başvurulurken, iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerle birlikte oldukça çeşitli pazarlama stratejilerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Pazarlamanın başarıya ulaşabilmesi adına sürekli olarak yeni yöntemlere başvurması […]

Pazarlama İlkeleri Nelerdir? Örneklerle Detaylı Anlatım!

Hem geleneksel hem de modern iktisadın önemli kollarından biri olan pazarlama, çok eski zamanlardan beri çeşitli ilke ve stratejiler aracılığı ile uygulanmaktadır. Pazarlamanın bir bilim olarak kabul edilmesi ile birlikte bu alana dair daha profesyonel yaklaşımlar geliştirilmiştir. Günümüzde de pazarlama, teknik gelişmelere paralel olarak sürekli olarak güncellenen profesyonel bir çalışma alanıdır. Bu doğrultuda ortaya çıkan pazarlama […]

Türkiye’nin En Başarılı 8 Startup Projesi!

Geleneksel iş dallarında yaşanan daralmalar, ödenen ücretler ile yaşam pahalılığında görülen artışların birbirini karşılamaması, yeni neslin finansal özgürlükler başta olmak üzere özgürlüklerine düşkün olması gibi pek çok nedenden ötürü, günümüz dünyasında “iş” kavramı büyük bir değişime uğramıştır. Bu değişim sürecinde ortaya çıkan kavramlardan biri de startup kavramıdır. Topluma bir fayda sağlamayı ya da toplumsal bir ihtiyacı ortadan […]

Girişimcilik ile Startup Arasındaki Temel Farklar!

Startup ve girişimcilik kavramları son dönemlerde özellikle gençler tarafıdnan yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Her ikisinin de farklı kavramlar olmasına karşın, zaman zaman birbirlerinin yerine kullanılmaları gibi bir yanlışa düşüldüğü görülmektedir. Ancak iki kavram arasında gözle görülebilir düzeyde bazı farklar bulunmaktadır. Startup girişimciliğe kıyasla daha yeni ve yenilikçi bir olgu olarak tanımlanmaktadır. Her iki kavram da dijital çağın yarattığı […]

Startup Oluştururken Odaklanmanız Gerekenler!

Küresel ölçekte başarıya ulaşabilmiş startup projelerinin herkes tarafıdnan bilinmesine rağmen, başarısızlık ile sonuçlanan girişimlerden haberdar olanların sayısı oldukça azdır. Zira hem tarih hem de insanlar başarısız olanlarla ilgilenmemektedir. Bir startup oluştururken istenilen sonuca ulaşabilmek için odaklanılması gereken bazı noktalar mevcuttur. Bu noktaların gözden kaçırılması, başarısızlığı kaçınılmaz hale getirmektedir. Güçlü Bir Psikolojiye Sahip Olmak Güçlü bir psikolojiye sahip olmak hem […]

Startup Başlatmak İçin Atmanız Gereken 6 Ana Adım!

İnternet ve bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen değişimler, iş tanımlarının da değişmesine yol açmış ve klasik iş anlayışını büyük ölçüde devre dışı bırakmıştır. Dijital çağın öne çıkan iş pratikleri arasında startup projeleri önemli bir yere sahiptir. Başta gençler olmak üzere başarılı startup projelerinden ilham alan çok sayıda kişi, kendi projesini geliştirmek için farklı yollara başvurmaktadır. Esasında bir startup projesi başlatmaktan […]

Girişimci Nedir? Başarılı Bir Girişimci Olmak İçin İpuçları

Girişimci nedir ya da girişimci kimdir sorularına, gelecek bir zaman dilimi içerisinde toplumun ne tür ihtiyaçları olacağını önceden tahmin ederek, bu ihtiyaçları karşılama potansiyeline sahip ürün ve hizmetleri yaratabilmek için şimdiden harekete geçen kişi olarak yanıt vermek mümkündür. Ancak toplumun bugüne dair ihtiyaçları arasında yer alan ve halihazırda tam anlamıyla çözüme kavuşturulamamış konular da girişimcilerin faaliyet […]

Startup Nedir ve Nasıl Tanımlanır?

Son dönemlerin en popüler kavramlarından biri olarak her mecrada karşılaşılan startup kavramı, konu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayanları startup nedir sorusuna cevap aramaya yöneltmektedir. Startup kavramı, Amerika’da bulunan Silikon Vadisi’nde ortaya çıkmış ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılarak yeni bir iş pratiği haline dönüşmüştür. Daha çok teknoloji, bilgisayar ve yazılım alanlarında görülen startup projeler, kısa […]

Girişimciler İçin Kuluçka Rehberi!

Kuluçka merkezleri, girişimciler tarafından ortaya atılan iş fikirlerini geliştirmek ve erken aşamada çeşitli nedenlerden dolayı bu fikirlerin başarısızlığa uğramasının önüne geçebilmek adına faaliyet gösteren merkezlerdir. Bu tür merkezlerden yararlanmak, girişimlerin başarı şansını büyük ölçüde artırmaktadır. Her kuluçka merkezinin girişimcilere sağlamış olduğu olanaklar farklıdır. Kimi merkezler doğrudan nakit desteği sağlarken; kimileri de teknik gereçler, danışmanlık ya da mentorluk gibi […]