BIGG Garaj Programı
BiGG GARAJ PROGRAMI
Garaj Marker

BiGG GARAJ ile Fikirlerinizi Gerçeğe Dönüştürün!

Bireysel Genç Girişim” (BİGG); TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı kapsamında girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürerek 450.000 TL sermaye desteği ile şirketleşmelerine imkan sağlayan bir girişim desteği programıdır.

 TÜBİTAK tarafından Uygulayıcı Kuruluşlar üzerinden yönetilen BİGG programı ile nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve girişimciler tarafından uluslararası piyasalarda rekabet edebilen, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının oluşturulması hedeflenmekte ve bu çerçevede iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetler desteklenmektedir.

Öncelikli Alanlar

Yenilikçi, inovasyon ve AR-GE odaklı, uygulanabilir ve ticarileşebilir iş fikirlerinin desteklendiği BİGG Programında TÜBİTAK’ın belirlediği öncelikli alanlar şunlardır:


BiGG GARAJ ile Fikirlerinizi Gerçeğe Dönüştürmek için

Başvurular Kapanmıştır.

Başvurular Kapanmıştır.

BİGG GARAJ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından yürütülen BİGG programıdır. 2015 yılından bu yana 20’den fazla ilde, 1000’den fazla girişimci adayına ulaşarak girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan BİGG GARAJ programı geçtiğimiz 8 çağrı dönemi boyunca 72 girişimcinin 1512 Teknogirişim sermayesi desteği ile buluşturulmasını sağlamış ve şirketleşme sürecine katkı sunmuştur.

Faaliyetlerini Hacettepe TTM işbirliği ile yürüten BİGG GARAJ şimdi hibe desteği ile buluşturacağı yeni adayları bekliyor. 

Siz de fikrinizi gerçeğe dönüştürme imkanı için hemen başvurun!

Başvuru Koşulları

  • Herhangi bir örgün öğretim (uzaktan eğitim ve açık öğretim OLMAYAN) ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora programına kayıtlı veya mezun olmak
  • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak
  • Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak (şahıs şirketi dahil şirket hissesi olmaması gerekmektedir)

Değerlendirme Kriterleri

  • Fikrin Teknolojik Yenilik Seviyesi
  • Yapılabilirlik
  • Ticarileşme Potansiyeli