BIGG Garaj Hakkında
HAKKIMIZDA
Garaj Marker

İş fikirlerini çok boyutlu bir yaklaşımla değerlendiriyor, fark yaratmak için çalışıyoruz.

GARAJ ekibi birbirinden farklı akademik disiplinlerden gelen ve girişimcilik eğitimleri, iş planı mentorluğu, pazarlama, ticarileşme, lisanslama gibi farklı alanlarda ihtisaslaşmış uzmanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle GARAJ Kuluçka merkezine ve GARAJ’ da yürütülen girişimcilik programlarına yapılan iş fikri başvuruları GARAJ uzmanları tarafından farklı bakış açılarıyla incelenmekte ve çok boyutlu bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım girişimci adaylarının iş fikirlerini uygulanabilir iş planlarına; iş planlarını ise sürdürülebilir ticari başarılara dönüştürmelerine olanak sağlamaktadır.

İş Fikirlerinin Değerlendirilmesi

İş fikri başvuruları GARAJ uzmanları tarafından farklı bakış açılarıyla incelenmekte ve çok boyutlu bir yaklaşımla değerlendirilmektedir.

İş Planı

Girişimci adaylarının iş fikirlerini uygulanabilir iş planlarına; iş planlarını ise sürdürülebilir ticari başarılara dönüştürmelerine olanak sağlamaktadır.

TOBB ETÜ
Garaj Marker

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Mesajı

Değerli ziyaretçilerimiz,

Dünyamız ve ülkemiz olağanüstü bir değişim yaşıyor. Bu değişim, ivmesini demokratik yaşam biçiminden, özgür teşebbüse dayalı ekonomik yapıdan ve elbette bilimden alıyor. İşte bu değişime ayak uydurmak için bireylerin sahip olması gereken en değerli özellikler bilgi ve girişimciliktir. Ekonomik, bilimsel ya da siyasal alanda, girişimci ruha sahip insanlar geleceği şekillendirmede öne çıkacaklardır.

TOBB, Türkiye’de ve dünyada birçok değişimin öncüsü olma çabası içindedir. Bu çabanın en gurur verici simgelerinden biri TOBB ETÜ’dür. Üniversitemiz, programı, eğitim yöntemi, sosyal ortamı, iş dünyası ile ilişkiler ve ar-ge gibi birçok alanda yüksek düzeyde bir farklılaşma arayışı içindedir ve daha ilk yıllarında Türkiye’nin köklü üniversiteleri arasında ön sıralarda kendisine yer bulmuştur. Öğrencilerimiz bilgiyi üreten, işleyen ve bunu ülkemizin, insanlığın yararına sunan, lider kişilikli, girişimci, sorun çözen, analiz yapan, yaratıcı bireyler olarak eğitilmekte, iş hayatına rakiplerinden daha iyi hazırlanmaktadır.

Yaşamınızın dönüm noktalarından biri olan bu zorlu yarışınızda hepinize başarılar diliyor, TOBB Yönetim Kurulu ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı
TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı

TOBB Teknoloji Transfer Ofisi
Garaj Marker

M. Hakan Kızıltoprak'ın Mesajı

Değerli ziyaretçilerimiz,

Muhammed Ali ‘nin beni motive eden bir sözü var, daima onu hatırlarım ve hatırlatırım:

“İmkansız”, küçük insanlar tarafından önümüze konan ve gücümüzün sınırlarını zorlayarak yaşadığımız dünyayı (kendimizle başlayarak) değiştirmek yerine kabullenmeyi, o dünyaya ayak uydurmamızı kolaylaştırmayı isteyen, bizi içine koymaya çalıştıkları bir çerçeve.
“İmkansız” benim gerçeğim ve doğrum değil. Bu onların fikri.
“İmkansız” ı bana dayatmayın, meydan okuyorum.
Her “İmkansız” benim aşmam gereken potansiyel bir nokta. Her “İmkansız” geçici.
“İmkansız” benim için yok hükmünde.

BİGG programı “İmkansız” ın dışına çıkmak isteyenler için bir başlangıç, bu mecradaki araçlardan bir tanesi.
BİLGİNİZİ ve GİRİŞİMCİ RUHUNUZU istiyoruz.
TOBB ETÜ GARAJ olarak bunun için buradayız.

Hakan M. KIZILTOPRAK
TOBB Başkanlık Özel Müşaviri
Türkiye CERN Finans Komitesi Delegesi
Türkiye CERN Sanayi İrtibat Temsilcisi
Başkan Yardımcısı, CERN Sanayi İrtibat Temsilciler Kurulu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Direktör, Teknoloji Transfer Ofisi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ)

GARAJ TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik Birimi

GARAJ, girişimci adaylarının iş fikirlerini mentorların desteğiyle gelir elde edilebilir bir iş modeline dönüştürme ve proje çıktılarını pazarlama sürecine ilişkin çalışmalar ile ağırlıklı olarak teknoloji odaklı projelerin yürütüldüğü bir Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi’dir. GARAJ TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin Girişimcilik Birimi tarafından yönetilir. Bununla birlikte eğitim, mentorluk, proje yazımı, fikri sınai mülkiyet hakları danışmanlığı, üniversite sanayi iş birliği gibi hizmetler konusunda diğer TTO birimleri ile koordinasyon içinde çalışılır.

GARAJ kuluçka merkezinde girişim projelerinin desteklenmesinin yanı sıra Türk Kızılayı Derneği ile birlikte yürütülen Türk Kızılay Girişimcilik Destek Programı, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Programı kapsamında yürütülen BİGG GARAJ Programı ve Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen Spin-Off Accelerator Akademik Hızlandırma Programı gibi programlar yoluyla girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlanmaktadır.

Fatih TUNCA
Fatih Tunca Direktör Yardımcısı / Girişimcilik Birimi
Umut Yılmaz ÇETİNKAYA
Umut Yılmaz Çetinkaya Direktör Yardımcısı
garaj_logo
garaj_logo