TOBB EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI


Giriş


Değerli kullanıcılarımız, TOBB Ekonomi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (“biz” veya “TOBB ETÜ TTO”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine azami özeni göstermekteyiz. Bu nedenle, internet sitemiz https://etugaraj.org/ (“Site”) aracılığıyla ve Site üzerinden başvuruda bulunmuş olduğunuz TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı (“BİGG Programı”) kapsamında kişisel verilerinizi işlemekte ve aktarmaktayız. Bu nedenle, bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası aracılığıyla (“Politika”) kişisel verilerinizi nasıl ve neden topladığımızı, kullandığımızı, depoladığımızı ve paylaştığımızı şeffaf bir şekilde açıklamak, ayrıca kişisel verilerinizi bizimle paylaşmak hususunda sahip olduğunuz hakları ve tercihleri özetlemek istiyoruz.


Belirtmek isteriz ki, kişisel verilerinizi bu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası’nda açıklanan amaçlar doğrultusunda, açık rızanız ile veya açık rızanıza gerek olmaksızın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) düzenlenen istisnalar kapsamında işleyebilir ve/veya üçüncü kişilere aktarabiliriz. Siteyi kullandığınızda ve/veya BİGG Programı kapsamında bizimle kişisel veri paylaştığınızda işbu Politika’yı kabul etmiş sayılmaktasınız.


Topladığımız Veriler ve Kullanım Şartları


BİGG Programı’na başvuru yapmak için bizimle ad-soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport
numarası, doğum tarihi, cinsiyet, yaşadığınız şehir, adres, cep telefonu, mezuniyet durumu,
mezuniyet tarihi, okul, bölüm, çalışma durumu, çalıştığınız kurum, görev, girişimcilik deneyimi
bilgileri, iş fikri bilgileri, daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim sermayesi
desteği ya da TÜBİTAK 1512 programı 2. aşaması kapsamında sermaye desteği alınıp alınmadığı
bilgisinden oluşan kişisel verileriniz BİGG Programı’na başvuru yapabilmeniz, başvuruların
incelenerek BİGG Programı’na kabul edilen aday girişimcilerin belirlenebilmesi, aday
girişimcilere BİGG Programı kapsamında eğitimler verilerek mentörlük sürecinin yürütülebilmesi
ve sizlerle gerekli iletişimin sağlanması amacıyla KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi kapsamında
“sözleşmenin kurulması veya ifası” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel verilerinizi bizimle paylaşmadan BİGG Programı’na kayıt olmanız ve BİGG Program’ı
kapsamında başvurunuzun değerlendirilmesi mümkün değildir.

Ayrıca, Site üzerinden veya doğrudan kurumsal e-posta adresimize e-posta göndererek bizimle
iletişim kurmanız halinde, sizinle iletişime geçebilmemiz amacıyla ad-soyad, e-posta adresi ve
mesajınızdan oluşan kişisel verileriniz tarafımızca KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi kapsamında
“sözleşmenin kurulması veya ifası” hukuki nedenine dayalı olarak işlenmektedir.


Kişisel verileriniz:

 • Ön değerlendirme 1. jüri sürecinde başvuruların incelenebilmesi, final jürisinde son
  değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla TOBB ETÜ TTO uzmanları, akademisyenler,
  sektör uzmanları,
 • Mentörlük sürecine geçebilmeniz amacıyla mentörler,
 • Genel eğitim sürecine davet edilebilmeniz, final jürisinde son değerlendirmelerin
  yapılabilmesi amacıyla TÜBİTAK, Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi ile
  KVKK Madde 5 Fıkra 2 (c) bendi uyarınca “sözleşmenin kurulması ve ifası” amacıyla
  paylaşılmaktadır.

  Bizlerle, aile üyeleriniz de dahil olmak üzere 3.kişilerin bilgilerini paylaşmanız halinde bu kişilerin
  bilgilendirilmesinin ve kanunen gerekmesi halinde açık rızalarının alınmasının sizlerin
  sorumluluğunuzda olduğunu önemle belirtmek isteriz.

 

Güvenlik Önlemleri

Kişisel verileriniz yalnızca ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilme ilkesine uygun olarak saklanmaktadır. Saklama süresinin sona ermesi ile
birlikte kişisel verileriniz KVKK’ya ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale
Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun şekilde imha edilmektedir.


Bu bağlamda, kişisel verilerinizin güvenliğini koruyabilmek için uygun teknik ve idari önlemler
de tarafımızca alınmaktadır. Ancak lütfen hiçbir sistemin tamamen güvenli olmadığını
unutmayınız. Yetkisiz erişime ve kişisel verilerin gereksiz yere sistemlerimizde saklanmasına karşı
korunmak için sistemlerimize takma ad verme, şifreleme, erişim ve saklama politikaları gibi çeşitli
politikalar uygulamaktayız. Ancak, internetin tamamen güvenli bir ortam olmaması nedeniyle
tarafımızca gerekli tüm teknik önlemler eksiksiz olarak alınsa dahi kişisel verilerinizin ele
geçirilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğumuz olmadığını siz değerli kullanıcılarımıza
hatırlatmak isteriz.

Parolanız kullanıcı hesabınızı koruduğundan yalnızca TOBB ETÜ TTO hesabınıza özgü, güçlü bir
parola kullanmanızı, parolanızı kimseyle paylaşmamanızı, bilgisayarınıza ve tarayıcınıza erişimi
sınırlandırmanızı ve Site’yi kullandıktan sonra oturumunuzu kapatmanızı öneririz.

Bağlantılar

Site’de üçüncü taraflara ve üçüncü taraf web sitelerine bağlantı verebiliriz. İşbu Politika yalnızca
Site ve BİGG Programı’na ilişkin olup üçüncü taraflar ve üçüncü taraf web siteleri bakımından
herhangi bir taahhüt içermemektedir. Bu bağlamda, Site üzerinden link verilen diğer web sitelerinin
kontrol edemediğimizin altını çizmek isteriz. Böyle bir durumda lütfen Site’den ayrıldığınızı ve
sağladığınız kişisel verilerin bu Politika kapsamında olmadığını dikkate alınız. Kişisel verilerinizi
nasıl topladıklarını ve işlediklerini öğrenmek için ilgili web sitesinin gizlilik politikasını okumanızı
öneririz.


Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında TOBB ETÜ TTO’ya başvurarak;
(i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
(ii) Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
(iii) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
(iv) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
(v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini
isteme,
(vi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak
kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(vii) Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel
verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
(viii) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme
neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme,
(ix) Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararın giderilmesini talep etme, hakkınız bulunmaktadır.
Bu haklarınızı kullanmak istediğinizde mukim olduğumuz TOBB ETÜ Yerleşkesi 2. kısım,
Teknoloji Transfer Ofisi Söğütözü Cd. No:43 Çankaya/ANKARA adresine yazılı olarak veya
sistemimizde kayıtlı e-postanız olması halinde garaj@etu.edu.tr elektronik posta adresine veya
tobbetu@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğe uygun olarak başvurabilirsiniz.


Politikamızdaki Değişiklikler


İşbu Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası’nın Yürürlük Tarihi aşağıda belirtilmiştir.
İşlediğimiz kişisel verilerde, BİGG Programı’na başvuru sürecinde ve kullandığımız teknolojilerde
değişiklik olması durumunda bu Politikayı güncelleyebiliriz. Politikalarda esaslı bir değişiklik
yaptığımız takdirde Site’de güncellenmiş Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile
birlikte sizlerin dikkatini çekecek bir bildirim yayınlanacaktır. Ayrıca bu durumu kayıtlı iletişim
bilgilerinizi (örneğin, e-posta, bildirim veya eş değerdeki başka bir yöntem) kullanmak suretiyle
size bildiririz. Bahsi geçen bildirimleri yaptıktan sonra Site’yi kullanmaya devam etmeniz halinde
Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikası’ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Bu
Politika’nın en son ne zaman güncellendiğini görmek için, lütfen aşağıdaki “Son Güncelleme”
kısmına bakın.


Yürürlük Tarihi: 28.10.2020