BIGG Garaj Hizmetler
HİZMETLER
Garaj Marker

İş fikrinizi hayata geçirmeniz için sağladığımız hizmetler

Girişimcilerimizin iş fikirlerinin proje haline gelmesi ve hayata geçmesine kadar olan sürede iş planı ve zaman planı oluşturularak hangi tür faliyetlerde yer alacaklarının belirlenip faliyet planının oluşturulması sağlanmaktadır.

Proje Yönetimi ve Proje Geliştirme Desteği

Girişimcilerimizin iş fikirlerinin proje haline gelmesi ve hayata geçmesine kadar olan sürede iş planı ve zaman planı oluşturularak hangi tür faliyetlerde yer alacaklarının belirlenip faliyet planının oluşturulması sağlanmaktadır. Oluşturulan faliyet planının yürürlüğe konması ve bu sırada girişimcilerimizn karşılaştıkları sorunların çözülmesi için ortak bir çalışma yürütülmektedir.
Girişimcilerin faaliyet alanları ve donanımları analiz edilerek ilgili destek programlarına yönlendirilmesi ve proje hazırlık süreci, faaliyet alanlarına göre ilgili sanayici ve akademisyenlerle eşleştirilerek ortak çalışma yapılmasının sağlanması konusunda destek olunmaktadır.

Proje Hazırlama
ve Proje Yazma Desteği

TTO Ön Kuluçka ve Kuluçka Programı kapsamında GARAJ’da çalışan ekipler ile TTO Proje Geliştirme Birimi, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansı vb. kurumlar için proje yazımı sürecinde ortak çalışmalar yürütmektedir.
Destek programları kapsamında, ihtiyaçları, faaliyet alanları ve donanımları analiz edilen girişimcilerle uygun destek programlarına yönelik olarak bire bir çalışılmaktadır. Bununla birlikte, ilgili destek programı kapsamında girişimcilerimize uzman TTO personelimiz tarafından proje hazırlık süreci ile proje yazım sürecinde ücretsiz olarak destek verilmektedir.

Bireysel Genç Girişim Desteği

TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim (BiGG) Programı, 2015 yılında ‘teknolojik ar-ge ve inovasyon’ içeren projeleri desteklemek amacıyla TÜBİTAK tarafından açılan geri ödemesiz bir hibe programıdır. Programa başvurular, TÜBİTAK tarafından belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
2015 yılından bugüne

TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi olarak BiGG GARAJ programıyla TÜBİTAK’ın belirlediği Uygulayıcı Kuruluşlardan biri olarak 2015 yılından beri faaliyet gösterilmektedir. Program kapsamında iş fikri aşamasında olan girişimcilerin iş fikrinin geliştirilmesi ve çeşitli konularda mentorluklar sağlanarak iş planlarının yazılması sürecinde girişimci adaylarına destek olunmaktadır. GARAJ Jüri sürecinden geçerek TÜBİTAK panel sunumunda başarılı olan adaylar 450.000 TL'lik hibe ile desteklenmeye hak kazanmaktadır.

Sunulan Destekler

Genel Girişimcilik Eğitimi, TÜBİTAK Mevzuatı ve BiGG Programı’nın Beklentileri, Ar-Ge Tanımı ve Teknoloji Doğrulama, Problem/Sorun Tanımlama & Değer Önerisi Tasarımı, Müşteri Doğrulama ve Mülakat Teknikleri, Ön İş Planı Hazırlama, İş Modeli Geliştirme ve İş Modeli Kanvası, Pazar Doğrulama ve Pazar Büyüklüğü Hesaplama, Pazarlama Stratejisi Geliştirme, Finansal Planlama ve Bütçe Hazırlama, TÜBİTAK İş Planı Hazırlama, PRODİS Girişi Nasıl Yapılır? Dikkat Edilecek Noktalar, BiGG Sunum Formatı, Sunum Taktikleri

Eğitim Desteği

Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yer alan girişimcilerimizin ihtiyaçları tespit edilerek bu kapsamda belirli aralıklarla alanında uzman eğitmenler tarafından eğitim hizmeti verilmektedir. Talepler doğrultusunda farklı alanlarda verilen eğitimler girşimcilerimizin gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

Mentorluk Desteği

Girişimcilerin Üniversitemizin akademik bilgi birikimi ve laboratuvar imkanları aracılığı ile Ar-Ge çalışmalarının geliştirilmesine, teknoloji geliştirme kapasitelerinin arttırılmasına ve teknolojik inovasyon stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Ofis Desteği

İhtiyaçları doğrultusunda girişimcilerimize TOBB ETÜ yerleşkesi içerisinde yer alan GARAJ’da ekipleri ile birlikte çalışabilecekleri ücretli ofis desteği sunulmaktadır. Bununla birlikte, idari ihtiyaçların yanısıra temel ofis ekipmanları, yazcı, elektrik, su, mutfak  ihtiyaçları Üniversitemiz tarafından ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

İş Bağlantıları ve Yatırımcı İlişkileri Yönetimi Desteği

TTO Ön Kuluçka ve Kuluçka Programı kapsamında GARAJ’da mentorlarla birlikte iş fikrini geliştirerek ürün aşamasına yaklaşmış ekiplerin yatırımcı süreçlerine hazırlanması konusunda girişimcilerle bire bir çalışılmakta, sunum teknikleri vb. konularda girişimcilere destek verilmektedir.
Belli bir aşamaya gelmiş olan girişimciler, kurguladığımız iki aşamalı model çerçevesinde öncelikle TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanlığı’na sunum yapmakta, sonrasında ilgili Sektör Meclisi’ne yönlendirilmektedir. Faaliyet alanına özel Sektör Meclisine katılan girişimcilerimiz, söz konusu toplantılarda üst düzey sektör temsilcilerine ekibini ve projesini sunma imkanı bulmakta, olası iş ortaklıkları ve potansiyel yatırımcılarla karşılaşma imkanı bulmaktadır. Bununla birlikte, satış aşamasına gelen girişimcilerimiz, geliştirdikleri ürünün pazarlanması ve satışı konusunda TOBB aracılığıyla ilgili satış kanallarına yönlendirilmektedir.

Tanıtım ve Duyuru Desteği

Girişimcilerimize projelerinin tanıtım ve duyurulması için yerel ve ulusal basında yer alan gazeteler, dergiler, pazara ilişkin internet siteleri, televizyon kanalları ile bağlantı kurulmakta, girişimcilerimiz için projelerinin ve ekiplerinin tanıtım çalışmaları yürütülmektedir.

Bununlar birlikte genellikle her yıl düzenlenen ulusal/uluslararası zirve, fuar, sergi vb organizasyonların içeriğinde göre GARAJ’da çalışan ekipler seçilerek söz konusu etkinliklere katılımları desteklenmektedir. Bu sayede, girişimcilerimizin potansiyel müşterilerin ve yatırımcıların olduğu ortamlarda kendilerini tanıtmasına katıkıda bulunulmaktadır.