Fark yaratmak için buradayız

Yalnızca fark yaratmak değil farkı açık ara açmak için buradayız

Misyonumuz

Değerli ziyaretçilerimiz,

Dünyamız ve ülkemiz olağanüstü bir değişim yaşıyor. Bu değişim, ivmesini demokratik yaşam biçiminden, özgür teşebbüse dayalı ekonomik yapıdan ve elbette bilimden alıyor. İşte bu değişime ayak uydurmak için bireylerin sahip olması gereken en değerli özellikler bilgi ve girişimciliktir. Ekonomik, bilimsel ya da siyasal alanda, girişimci ruha sahip insanlar geleceği şekillendirmede öne çıkacaklardır.

TOBB, Türkiye'de ve dünyada birçok değişimin öncüsü olma çabası içindedir. Bu çabanın en gurur verici simgelerinden biri TOBB ETÜ'dür. Üniversitemiz, programı, eğitim yöntemi, sosyal ortamı, iş dünyası ile ilişkiler ve ar-ge gibi birçok alanda yüksek düzeyde bir farklılaşma arayışı içindedir ve daha ilk yıllarında Türkiye'nin köklü üniversiteleri arasında ön sıralarda kendisine yer bulmuştur. Öğrencilerimiz bilgiyi üreten, işleyen ve bunu ülkemizin, insanlığın yararına sunan, lider kişilikli, girişimci, sorun çözen, analiz yapan, yaratıcı bireyler olarak eğitilmekte, iş hayatına rakiplerinden daha iyi hazırlanmaktadır.

Yaşamınızın dönüm noktalarından biri olan bu zorlu yarışınızda hepinize başarılar diliyor, TOBB Yönetim Kurulu ve TOBB ETÜ Mütevelli Heyeti adına sizleri saygıyla selamlıyorum.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB Başkanı
TOBB ETÜ Mütevelli Heyet Başkanı

İş fikirlerini çok boyutlu bir yaklaşımla değerlendiriyor, fark yaratmak için çalışıyoruz.

GARAJ, girişimci adaylarının iş fikirlerini mentorların desteğiyle gelir elde edilebilir bir iş modeline dönüştürme ve proje çıktılarını pazarlama sürecine ilişkin çalışmalar ile ağırlıklı olarak teknoloji odaklı projelerin yürütüldüğü bir Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi'dir. GARAJ TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin Girişimcilik Birimi tarafından yönetilir. Bununla birlikte eğitim, mentorluk, proje yazımı, fikri sınai mülkiyet hakları danışmanlığı, üniversite sanayi iş birliği gibi hizmetler konusunda diğer TTO birimleri ile koordinasyon içinde çalışılır.

GARAJ kuluçka merkezinde girişim projelerinin desteklenmesinin yanı sıra Türk Kızılayı Derneği ile birlikte yürütülen Türk Kızılay Girişimcilik Destek Programı, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Programı kapsamında yürütülen BİGG GARAJ Programı ve Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen Spin-Off Accelerator Akademik Hızlandırma Programı gibi programlar yoluyla girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlanmaktadır.

Ekibimiz

TOBB ETÜ Garaj / Ekibimiz

Hakan Kızıltoprak

TTO Direktörü

Esra Görgülüaslan
Selma Kangal Yılmaz
Pelin Taşkın
Yusuf Kansız

İlginizi mi çektik?

Bizimle tanışmak için iletişime geçin.

İletişim