BİYOMEL

BİYOMEL

Günümüzde, bası yaralarının önlenmesi veya tedavisi için; su torbaları, hava yastıkları, sünger yataklar, boru veya baklava tipi şişme havalı yataklar yaygın olarak kullanılmakta olup; bası yaralarının önlenmesinde ve tedavi edilmesinde yetersiz kaldıkları için daha fonksiyonel, hastanın kendi yaşantısını idame ettirebilmesine yönelik yaklaşımlar gündeme gelmiş bulunmaktadır. 

İnsan ömrünün yarısı Yatak üzerinde geçer. Yatak ile insan arasında, basınç, ısı, nem ve temel ihtiyaçların karşılanması açısından sürekli bir etkileşim bulunmaktadır. 

Sağlıklı insanlarda; yatak sabit konumda ve pasif; insan devingen ve aktif durumdadır. Yatış konforunun sağlanması, pozisyon değiştirme, ısı, nem ve çevre koşullarının uygun duruma getirilmesi insan tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir. 

Çocuk, yaşlı, engelli veya bir nedenle yatağa bağımlı insanlarda; insan sabit ve hareket edemez durumda olduğu için pasif durumda kalmaktadır. Konforlu bir yatış için çevre koşullarının uygun duruma getirilmesi, pozisyon değiştirme, ısı, nem ve temel ihtiyaçların karşılanması gibi fonksiyonların yerine getirilmesi aktif ve devingen bir yatak tarafından sağlanması durumunda,  bası yaralarının önlenebileceği ön görülmekte olup; akıllı ve proaktif bir yatak geliştirilmesi, proje hikâyesinin ana unsurunu oluşturmaktadır.

Proje Ekibi

Evren ELMACI 

Başkent Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Mustafa ELMACI 

O.D.T.Ü Elektrik Elektronik Mühendisliği

 

Yetkinlikler

Evren ELMACI 

İş Deneyimi: GTS Medikal,  EMKOTEK Ar-Ge Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti,  RAPİDA Medikal ve Medikal sistemler arıza Bakım-Onarım,  Kalibrasyon, Proje Yönetimi  

Mustafa ELMACI 

İş Deneyimi: 25 yıl Kamu tecrübesi ( Türk Telekom A.Ş, Bilgi İşlem Dairsi Başkanı-Emekli ), Proje Yönetimi, EMKOTEK Ar-Ge Yaz. Danış.  Ltd. Şti. Teknoloji Danışmanı. ( 3 Yıl Teknoloji Danışmanlığı), Elektronik,  Elektromekanik, Assembly, C, Atmel Gömülü Yazılımlar, ORACLE, Unix.

Faliyet Alanları

Proje: Yatağa bağımlı hastalarda oluşan bası yaralarının önlenmesi ve tedavisi için; Noktasal ve bölgesel dinamik basınç ayarlaması yapan, Yatak yüzeyine klimatik taze hava veren, Kirli ve nemli havayı tahliye eden, İnteraktif olarak noktasal veya bölgesel masaj yapan, Mobil veya internet üzerinden hasta durumunu izleyen ve kontrol eden, Acil durumlarda, ikaz vererek, yerel ve uzak nokta bilgilendirmesi yapan, Yatış konforu için; baş, sırt,  kalça, diz ve ayak bölümlerinde farklı yatış pozisyonları sağlayan, Katı ve sıvı atık depolaması yapan, Şifreli erişim ve kişisel bilgilerin arşivlendiği,  Modüler yapıda bağımsız hava hücrelerinden oluşan, Basınç Ayarlı Klimatik İnteraktif Masajlı ortopedik havalı yatak tasarlanması ve prototip üretilmesi ile ilgilidir.

Yatak nasıl çalışacak: Kontrol Ünitesinden sağlanan basınçlı sıcak, soğuk ve ortam havasının yatak gövdesini oluşturan bağımsız hava hücrelerine uygun ısı ve basınçta verilmesi ve yatak yüzeyinin basıncının dinamik olarak ayarlanması, hasta ile yatak yüzeyi arasında oluşan basıncın azaltılması veya basınç noktalarının periyodik olarak değiştirilmesi prensibine göre ve yatak yüzeyindeki basınç, ısı, nem ve titreşim değerlerinin sensörler ile ölçülerek kontrol ünitesine aktarılması sayesinde tanımlı algoritmalara uygun olarak çalışacaktır.

İş Planı:1-Literatür taraması, 2-Klimatik Basınç Pompası, 3-Kontrol Ünitesi, 4-Pozisyon ve basınçlı hava hücreleri, 5-Konsol ve kablosuz haberleşeme, 6-Entegrasyon ve B.A.K.I.M Fizyoterapi Yatak Prototip üretimi olmak üzere 2’şer aylık sürelerden oluşan 6 aşamadan meydana gelmekte olup;  bilgisayar ortamında, elektronik ve mekanik tasarımları yapılmış, kontrol ve yönetim algoritmaları belirlenerek gömülü yazılımlar geliştirilmiş, elektronik tasarım ve gömülü yazılımlar entegre edilerek bilgisayar ortamında simülasyonları tamamlanmıştır. Ayrıca, mekanik aksamların bilgisayar ortamında tasarımları yapılarak, teknik çizimleri, üretim dosyaları oluşturulmuş, özellikleri belirlenen elektronik malzemelerin siparişleri verilmiş ve 3D Printer teknoloji ile plastik numunelerin üretilmesi aşamasına gelinmiştir. 

Mekanik aksamların 3D Printer ile plastikten üretilmesi için süreç başlatılmıştır.