Faaliyet Alanları
Garaj Marker

Yenilikçi ürün/hizmet fikirlerinin ticarileşebilmesi konusunda endüstri ürünleri tasarımı oldukça stratejik bir konumdadır.

Yenilikçi ürün/hizmet fikirlerinin ticarileşebilmesi konusunda endüstri ürünleri tasarımı oldukça stratejik bir konumdadır. Endüstri ürünleri tasarımı yenilikçi fikirlerin çıkış noktası olabileceği gibi yeni teknolojiler ile kullanıcılar arasındaki doğru bağlantıyı kurmayı da hedefler. Endüstri ürünleri tasarımının potansiyel katkılarının henüz keşfedildiği ülkemizde amacımız bu disiplini olabildiğince fazla projeye dahil etmektir.

GARAJ’da bulunduğumuz sekiz ay içinde KOBİ’ler ile yaptığımız projelerin tasarımcı bakış açısıyla tartışıldığı bir akademik çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı’nda (ODTÜ, 2016) poster biçiminde sunulmuştur. Bu çalışma yakın zaman sonra konferans bildiri kitapçığında yayınlanmıştır.

İşin başından itibaren süreci iyi kurgulamaya dikkat ediyoruz ve ürün geliştirme sürecinde hizmet verdiğimiz ekipler ile sürekli irtibat içinde kalıyoruz. Proje takvimine bağlı olarak tüm süreci farklı aşamalara bölüyoruz. Bu aşamalar genellikle araştırma, kavramsal tasarım geliştirme, ürünleştirme ve detaylandırma’yı içeriyor.

Amacımız tek bir ürünü geliştirip onu ticarileştirmek değil, farklı alanlarda projelerde çalışıp tecrübemizi arttırmak. Kısa bir süre diliminde farklı kişiler ve projelerde çalıştığımız bu dinamik düzende destek ve yatırımların bizi yavaşlatacağından endişeliyiz. Bu sebeple kurguladığımız iş planı için henüz bir destek programına ya da yatırıma başvurmadık.

GARAJ çatısı altında çalıştığımız süre boyunca dört adet projeyi bitirmiş durumdayız. Üç tanesi medikal, bir tanesi elektronik cihaz sektöründe olan bu projelerden iki tanesi üretilip ticarileşmiştir, iki tanesi ise üretim aşamasındadır. Bu projelerde birlikte çalıştığımız ekiplerin tümü devletin sağladığı desteklerden faydalanan girişimcilerden oluşmaktadır.  

Girişimcinin Gözünden
Garaj Marker

Farklı alanlardaki bilgileri ve sahip oldukları deneyim sayesinde yarışmalar için tasarladıkları ürün ve sistemler ödüllendirilmeye başladı.

2011 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun olduğu sırada bir buçuk senelik bir piyasa deneyimine sahip olan Toğrul Tağızade, çeşitli tasarım ofislerinde çalışarak; otomotiv, medikal, ambalaj ve elektronik ürün tasarımı alanlarında kendisini geliştirirken; 2011 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nden mezun olur olmaz piyasaya atılan ve tasarım ofislerinde belirli bir süre deneyim kazandıktan sonra yurt dışına giderek yüksek lisans eğitimini tamamlayan Mert Tosun, ODTÜ Endüstri Ürünleri Bölümü’nde doktora programına başlamıştır.

Kendilerini endüstriyel ürün tasarımının farklı alanlarında geliştiren iki genç tasarımcı 2013 yılında birlikte tasarım yarışmalarına katılmaya başladılar. Farklı alanlardaki bilgileri ve sahip oldukları deneyim sayesinde yarışmalar için tasarladıkları ürün ve sistemler ödüllendirilmeye başladı. Bu yüzden tanımladıkları çeşitli problemleri daha derinlemesine araştırma gereği duyan iki genç tasarımcı, bu süreçten elde ettikleri çıktılar ışığında tasarladıkları ürünleri daha da geliştirerek hayata geçirme kararı aldı. 2014 yılında 2 ayrı proje ile başvurdukları devlet desteklerinden son aşamada elendikleri zaman ellerine geçenin sadece hüzün olmadığını anlamaları için belirli bir süre geçmesi gerekti. 2016 yılına girilirken sahip oldukları ürün fikirlerini hayata geçirmenin farklı yollarını bulmaya başlayan ikili, kendi mesleklerini de icra edebilecekleri bir çatı altında bir araya gelerek girişim serüvenlerinde girişimcilerin yanlarında olabilecekleri ve sahip oldukları ürünleştirme deneyimleri sayesinde girişim sürecini hızlandırabilecekleri bir görevi üstlenme kararı aldılar. 2016 yılının Nisan ayında, Endüstri Mühendisi olan ve doktora çalışmalarını ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde sürdürmekte olan Hande Işık’ın da aralarına katılmasıyla, Diagon Tasarım adı ve TOBB Etü Garaj çatısı altında bir araya gelerek çalışmalarına başlayan ekip 2017 yılı itibari ile medikal ve elektronik ürün sektörlerinde 5 ayrı projeye endüstriyel tasarım hizmeti vermiş durumdadır.