Faaliyet Alanları
Garaj Marker

İlk​ ​ olarak​ ​ özellikle gıda​ ​ laboratuvarlarında​ ​ kullanılmak​ ​ üzere​ ​ işlenmiş​ ​ et​ ​ ürünlerinden​ ​ pratik​ ​ DNA​ ​ izolasyonu sağlayan​ ​ bir​ ​ kit​ ​ geliştirmiştir.

Ürünler/Prototipler ERES​ ​ Biyoteknoloji,​ ​ çeşitli​ ​ biyoteknolojik​ ​ ürün​ ​ prototipleri​ ​ geliştirmiştir.​ ​ İlk​ ​ olarak​ ​ özellikle gıda​ ​ laboratuvarlarında​ ​ kullanılmak​ ​ üzere​ ​ işlenmiş​ ​ et​ ​ ürünlerinden​ ​ pratik​ ​ DNA​ ​ izolasyonu sağlayan​ ​ bir​ ​ kit​ ​ geliştirmiştir.​ ​ Bu​ ​ prototipi​ ​ çeşitli​ ​ devlet​ ​ ve​ ​ özel​ ​ kurumların​ ​ laboratuvarlarında denettirmiş​ ​ ve​ ​ başarılı​ ​ olduğunu​ ​ gösterilmiştir.​ ​ Bu​ ​ projenin​ ​ yanı​ ​ sıra havalandırma/iklimlendirme​ ​ sektöründe​ ​ yenilikçi​ ​ bir​ ​ yaklaşım​ ​ olarak​ ​ yenilikçi​ ​ bir​ ​ fotoreaktör tasarımı​ ​ geliştirmiştir.​ ​ Bu​ ​ projesi​ ​ ile​ ​ İklimlendirme​ ​ Sektöründe​ ​ ARGE​ ​ projeleri​ ​ yarışmasında finale​ ​ kalmıştır.​ ​ Geliştirdiği​ ​ bu​ ​ prototipin​ ​ ileri​ ​ versiyonları​ ​ üzerine​ ​ çalışmalar​ ​ sürdürmüş​ ​ olup sektörün​ ​ önde​ ​ gelen​ ​ çeşitli​ ​ üreticileri​ ​ ile​ ​ görüşmeler​ ​ sağlamıştır.​ ​ ERES​ ​ Biyoteknoloji,​ ​ 2017 yılında​ ​ bilim​ ​ eğitimi​ ​ ve​ ​ yayını​ ​ ile​ ​ ilgili​ ​ daha​ ​ farklı​ ​ projelere​ ​ de​ ​ başlamıştır.​ ​ Haziran​ ​ ayında​ ​ ise “Bilim​ ​ Kutusu”​ ​ projesine​ ​ başlamıştır.​ ​ Bu​ ​ projede​ ​ kutu​ ​ abonelik​ ​ modeli​ ​ ile​ ​ çocuklara​ ​ erişmek ve​ ​ onlara​ ​ “Bilim​ ​ insanı​ ​ olma​ ​ deneyimini”​ ​ yaşatmak​ ​ amaçlanmıştır.​ ​ Her​ ​ biri​ ​ özgün​ ​ deneysel tasarıma​ ​ sahip​ ​ olan​ ​ “Bilim​ ​ Kutusu”​ ​ ürünleri​ ​ aylık​ ​ olarak​ ​ abonelerine​ ​ iletilmektedir. 
 
Hizmetler/Eğitimler/Organizasyonlar Bunların​ ​ yanı​ ​ sıra​ ​ ERES​ ​ Biyoteknoloji,​ ​ biyoteknoloji​ ​ ve​ ​ biyoinformatik​ ​ alanında​ ​ akademik eğitimler​ ​ ve​ ​ danışmanlık​ ​ hizmetleri​ ​ sunmuş​ ​ olup​ ​ bu​ ​ faaliyetlerini​ ​ sürdürmeye​ ​ devam etmektedir.​ ​ Ayrıca​ ​ açık​ ​ kaynak​ ​ biyoinformatik​ ​ araçları​ ​ üzerine​ ​ çalışmalarını​ ​ sürdürmektedir. Bunların​ ​ yanı​ ​ sıra​ ​ ERES​ ​ Biyoteknoloji​ ​ WEBEND​ ​ organizasyonuna​ ​ sponsor​ ​ olmuş​ ​ ve​ ​ yazılım dünyasında​ ​ da​ ​ varlığını​ ​ göstermiştir.  
 
Türkiye’nin​ ​ ilk​ ​ ve​ ​ tek​ ​ Biyoteknoloji​ ​ Fuarı’nda​ ​ OpenLab​ ​ bölümünün​ ​ bilimsel​ ​ ve​ ​ teknik organizasyonunu​ ​ yapmıştır.​ ​ Gelecekhane’nin​ ​ talebi​ ​ ile​ ​ 2017​ ​ İstanbul​ ​ Maker​ ​ Fest’te​ ​ bir​ ​ açık MutfakLab​ ​ organize​ ​ etmiş​ ​ ve​ ​ bu​ ​ organizasyonda​ ​ katılımcıların​ ​ yaşam​ ​ bilimlerini​ ​ tecrübe etmesini​ ​ sağlamıştır.​ ​ Bilim​ ​ Kutusu​ ​ kapsamında​ ​ ise,​ ​ pek​ ​ çok​ ​ etkinlikte​ ​ farklı​ ​ kesimlerden insanın​ ​ “DNA”​ ​ molekülü​ ​ ve​ ​ “bilimsel​ ​ araştırma”​ ​ kavramlarını​ ​ deneyimlemesini​ ​ sağlayan atölyeler​ ​ ve​ ​ etkinlikler​ ​ gerçekleştirmiştir.  
 
Bilim​ ​ Kutusu  “Bilim​ ​ Kutusu”​ ​ projesi​ ​ özellikle​ ​ STEM​ ​ ve​ ​ bilim​ ​ eğitimini​ ​ desteklemek​ ​ ve​ ​ daha​ ​ geniş​ ​ kitlelere ulaşabilmek​ ​ için​ ​ geliştirilmiş​ ​ bir​ ​ projedir.​ ​ 7-14​ ​ yaş​ ​ grubundaki​ ​ çocuklar​ ​ için​ ​ özel​ ​ tasarlanmış bilimsel​ ​ deney​ ​ kitleri​ ​ sunar.​ ​ Bu​ ​ projenin​ ​ hedef​ ​ müşteri​ ​ kitlesi​ ​ aileler​ ​ ve​ ​ çocuklar​ ​ olup​ ​ internet üzerinden​ ​ abonelik​ ​ modeli​ ​ ile​ ​ özel​ ​ tasarlanmış​ ​ bilimsel​ ​ deney​ ​ kitlerini​ ​ müşterilerine ulaştırmayı​ ​ amaçlamıştır.​ ​ Bunun​ ​ yanı​ ​ sıra,​ ​ okul​ ​ ve​ ​ kurumlar​ ​ içinde​ ​ ürün​ ​ segmentlerine​ ​ sahip olan​ ​ “Bilim​ ​ Kutusu”​ ​ kurumsal​ ​ atölye​ ​ hizmetleri​ ​ ve​ ​ ürünlerde​ ​ sunmaktadır.​ ​ “Bilim​ ​ insanı​ ​ olma deneyimi”​ ​ ve​ ​ “Bilimin​ ​ heyecanlı​ ​ dünyasına​ ​ çocukları​ ​ çağırmayı”​ ​ amaçlayan​ ​ “Bilim​ ​ Kutusu” 
geldiği​ ​ noktada​ ​ ülkede​ ​ bu​ ​ modele​ ​ sahip​ ​ tek​ ​ örnek​ ​ olmasıyla​ ​ birlikte​ ​ deneylerinin​ ​ özgün​ ​ ve özel​ ​ tasarlanmış​ ​ olmasıyla​ ​ da​ ​ fark​ ​ yaratmaktadır.  
 
“Bilim​ ​ Kutusu”​ ​ projesi​ ​ kapsamında,​ ​ Doğa​ ​ Koleji,​ ​ Kültür​ ​ Koleji​ ​ gibi​ ​ eğitim​ ​ kurumlarında​ ​ 25 Nisan​ ​ Dünya​ ​ DNA​ ​ günü​ ​ aktivitelerinde​ ​ atölyeler​ ​ düzenlemiş;​ ​ yaz​ ​ döneminde​ ​ çeşitli​ ​ özel eğitim​ ​ kurumlarının​ ​ yaz​ ​ kamplarında​ ​ yine​ ​ atölye​ ​ hizmeti​ ​ sağlamıştır.​ ​ Bunun​ ​ yanı​ ​ sıra​ ​ Bilim Kutusu,​ ​ Ankara,​ ​ Kayseri​ ​ ve​ ​ İstanbul’da​ ​ çeşitli​ ​ bilim​ ​ şenliği,​ ​ STEM​ ​ ve​ ​ MAKER​ ​ fuarlarına katılmış;​ ​ buralarda​ ​ tanıtım,​ ​ atölye​ ​ çalışmaları​ ​ ve​ ​ satış​ ​ yapmıştır.  
 
Projenin​ ​ başladığı​ ​ haziran​ ​ ayından​ ​ günümüze​ ​ kadar​ ​ 12​ ​ ay​ ​ -​ ​ 1​ ​ ay​ ​ arası​ ​ değişen​ ​ periyotlara sahip​ ​ 10​ ​ bireysel​ ​ abonesi​ ​ olmuştur.​ ​ Bu​ ​ 10​ ​ abonenin​ ​ yanı​ ​ sıra​ ​ farklı​ ​ sayılarda​ ​ tekli​ ​ ya​ ​ da çoklu​ ​ alım​ ​ yapmış​ ​ 7​ ​ tane​ ​ kurumsal​ ​ ve​ ​ bireysel​ ​ müşterisi​ ​ olmuştur.  
 
Bilim​ ​ Kutusu​ ​ abonelik​ ​ ve​ ​ satışlarını​ ​ internet​ ​ üzerinden​ ​ gerçekleştirmekte​ ​ olup,​ ​ bunun​ ​ yanı sıra​ ​ kurumlar​ ​ için​ ​ özel​ ​ sınıf​ ​ kutuları​ ​ da​ ​ tasarlamaktadır.​ ​ Bu​ ​ kapsamda​ ​ çeşitli​ ​ özel​ ​ kurumlarla görüşmeler​ ​ yürütmektedir.  
 
“Bilim​ ​ Kutusu”nun​ ​ 2018​ ​ ilk​ ​ yarı​ ​ hedefleri,​ ​ abone​ ​ sayısını​ ​ 100’e​ ​ ulaştırmak,​ ​ en​ ​ az​ ​ iki​ ​ tane kurumsal​ ​ müşteri​ ​ ile​ ​ ön-sözleşme​ ​ yapmak,​ ​ 25​ ​ Nisan​ ​ Dünya​ ​ DNA​ ​ günü​ ​ için​ ​ farklı​ ​ kurumlara atölye hizmeti sunmaktadır.

Sektörün en büyük filo şirketlerinden olan ve 25.000 aracı olan Hedef Filo ile görüşmelerimiz olumlu bir şekilde devam etmektedir.

Verdiğimiz dersler

-Biyoistatistik (32 saat, 2 haftasonu), İleri Biyoistatistik (16 saat, 1 haftasonu), qPCR ve Microarray Analizleri (16 saat, 1 haftasonu), Yeni Nesil Dizileme Analizleri – Varyantların Çağırılması (16 saat, 1 haftasonu), Yeni Nesil Dizileme Analizleri – RNA-Dizileme (16 saat, 1 haftasonu), Yeni Nesil Dizileme Analizleri – small RNA dizileme (16 saat, 1 haftasonu), Filogenetik Analizler (16 saat, 1 haftasonu), R ile Programlama (16 saat, 1 haftasonu), R/BIOCONDUCTOR ile biyoinformatik analizleri (16 saat, 1 haftasonu), R ile veri görselleştirme (16 saat, 1 haftasonu), Veri Madenciliği (16 saat, 1 haftasonu), Protein Modelleme (16 saat, 1 haftasonu) , fMRI Veri Analizi (16 saat, 1 haftasonu), Web Programlama, Backend-Frontend (35 saat, 4 hafta), Çocuk Eğitimleri (Geleceğin yeni nesillerin ellerinde şekilleneceği bilinciyle çocuklar ve gençler için özelleştirilmiş doğa eğitimleri sağlıyoruz. Doğa okur-yazarlığının sağlanması, koruma-kullanım dengesinin içselleştirilmesi ve ekolojik bilincin yerleştirilmesi adına özel olarak tasarlanmış eğitimlerimiz ile geleceğe doğru yatırım yapılmasını hedefliyoruz.)

Girişimcinin Gözünden
Garaj Marker

ERES Biyoteknoloji olarak DIY-BIO ve BioHack çalışmaları ile ilgili sivil toplum örgütleri ile çalışmalara başladık ve biyoteknoloji farkındalığının artması için İstanbul ve Ankara’da yeni projelerde yer alıyoruz.

Yüksek lisans çalışmalarımı gerçekleştirirken Neolitik döneme ait koyun kemik kalıntılarından DNA izolasyonu gerçekleştiriyordum. Bu çalışmalarımı sürdürdüğüm dönemde Avrupa ve Amerika’da işlenmiş et sektöründe at eti kullanımı ve gıda güvenliği problemleri baş göstermişti. Gerçekleştirdiğim çalışmaları bu problemin çözümü için uyarlamak yönünde fikir geliştirdim ve TÜBİTAK’ın girişimcilik programına bu fikir ile başvurdum. Bu proje ayrıca KOSGEB tarafından da desteklendi ve 2 yıl sonunda ortaya prototipimizi koyduk. Bu süreç içerisinde yan proje çalışmalarımız da oldu. Bu çalışmalarda nanoteknoloji bazlı membran test sistemleri ve kapalı alanlarda karbondioksit kontrolü için alglerle çalışan yenilikçi projelerimiz oldu ve bu projelerimiz desteklendi ve ödül kazandılar.

Girişimcilik, biyoteknoloji alanında girişimcilik, problemleri tespit etme ve problemlere yönelik yenilikçi teknolojik çözümler geliştirebilme gibi yetenekler kazanmamı sağladı ve akademi dışında gerçek dünyaya dair farklı tecrübeler biriktirdim. Bu süreç içinde çalışma takımı kurma, projeleri bu takımla yürütme gibi yetkinlikler kazanırken, karşılaştığımız pek çok probleme karşı da farklı yaklaşımlar ve çözümler geliştirebilme gibi kazanımlarım oldu.

2017 yılında ise Emre Yılmaz ile beraber çalışmaya başladık ve kişisel genom servisleri ile ilgili projeler geliştirmekteyiz. Aynı zamanda yeni bir takımla oluşturduk ve yenilikçi biyoteknoloji ürünleri geliştirmeye ve  internet teknolojilerini de projelerimize dahil etmeye başladık.Bunun yanı sıra ERES Biyoteknoloji olarak DIY-BIO ve BioHack çalışmaları ile ilgili sivil toplum örgütleri ile çalışmalara başladık ve biyoteknoloji farkındalığının artması için İstanbul ve Ankara’da yeni projelerde yer alıyoruz.