Yetkinlikler

Proje ekibinin, projeyi geliştirirken yetkin olduğu konular.
Faaliyet Alanları
Garaj Marker

Kuruluş amacımız basit bir anlatımla organik ürünler pazarında yer alan üretici ve tüketiciyi, artık herkesin erişiminde bulunan internet ve mobil platformlar üzerinde buluşturmak.

Tabi ki de bu hususta rakiplerimizden iki ana hususta ayrılıyoruz:

Birincisi ve en önemlisi bu pazarda faaliyet gösteren kuruluşlar aksine biz stoksuz ticareti benimseyeceğimiz için Türkiye’de eşi benzeri görülmemiş bir ürün havuzuna sahip olacağız. Bu husus sayesinde tüketicinin seçeneği artacak ve üreticiler kendini gösterebilmek için hizmet ve ürün kalitelerini arttırmak zorunda kalacaklar.

İkinci husus ise sağlayacağımız hukuki güvence. Üretici ve tüketici arasında sağlayacağımız ilişkiyi her daim sağlıklı tutmak adına her iki tarafı da koruyacak hukuki bir sistem kuracağız. Böylelikle hem tüketicilerin karşılaşacağı kötü deneyimleri onları strese sokmadan halledecek hem de üreticinin karşı karşıya kalacağı olası haksız suçlamalara engel teşkil edeceğiz.

Kuruluşumuz sayesinde  tüketici herhangi bir şüphe bulunmadan kolay bir şekilde siparişini verirken, üreticinin de pazar ihtiyacını ortadan kaldıracağız.

Öncelikli olarak kuracağımız internet sitesi ve mobil uygulamalar (Android ve iOS), ayrıca eş zamanlı anlaşma sağlayacağımız üreticiler ile büyük bir ürün havuzuna sahip olmayı ve tüketicilerle buluşmayı hedefliyoruz. Yaptığımız görüşmeler ve araştırmalarımız sonucunda ORGANİKA projemizi TOBB GARAJ bünyesinde geliştirmeye karar verdik. Bu projemizde TOBB GARAJ hariç herhangi bir  destek almadık. Ürünümüz an itibariyle TOBB GARAJ bünyesinde geliştirilmeye devam etmektedir. Aklınıza gelebilecek herhangi bir soru veya detaylı bilgi için organikapazar@gmail.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Girişimcinin Gözünden
Garaj Marker

Kuruluşumuz aslında yıllarca düşünülmüş bir fikrin dostane bir konuşma sırasında paylaşılmasıyla başladı.

Bu fikir iki kurucu ortağımızın  nasıl yapabiliriz düşüncesiyle araştırmaya soruşturmaya başlamasıyla üçüncü ortağa başvuruldu ve bu fikir günden güne gelişmeye başladı. Sonrasında bu üç ortak bir evin salonunda bir araya geldi ve iyice bu konunun üstüne gitmeye başladılar. Sorun belliydi: “organik ürün” bulmak ve güvenmek zordu. Bu sorunu en ideal şekilde nasıl çözülebilirdi? Elbette bu konunun üstüne gidildikçe fikirler ve çözümler çoğaldı. Sonunda ise bu üç üniversiteli genç tek bir çözümde uzlaştı. Geriye bu çözümü hayata geçirmek için destek bulmak kalıyordu. Saatlerce araştırdılar, sayısız yere başvurdular. İlk başta kimseden ses seda çıkmadı. Ümitsizliğe düşmediler ve başvurdukları yerden onay yazıları, görüşme talepleri geldi. Günlerce süren görüşmeler ve tartışmalar sonucu, bu üç üniversiteli fikirlerinin gelişmesi ve hayata geçirilmesi için en ideal yerin TOBB GARAJ  olduğu konusunda birleştiler ve TOBB GARAJ bünyesinde fikirlerini hayata geçirmeye başladılar.