Faaliyet Alanları
Garaj Marker

RORDER, Restoran Otomasyon sistemi; bu aksaklıkların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanarak  oluşturulmuştur.

Küçük ve orta ölçekli restoranlarda kullanılan sipariş alma yöntemi, genel olarak kağıtlara yazma şeklindedir. Kağıtlara alınan bu siparişlerin mutfağa iletilmesi ve sonrasında da hazırlanan sipariş/siparişlerin hazır olduğunun bilgisinin ilgili garsona iletilmesi de genel olarak garson/garsonlara seslenmek ve/veya bir zil çalmak, işaret vermek seklinde olmaktadır. Görünürde işleyen geleneksel yöntemde farklı sebeplerden dolayı gecikmeler yaşanabilmekte, siparişlerde eksiklikler veya özel durumlarda aksaklıklar olabilmekte ve sonuç olarak işletmeye olumsuz olarak geri dönüşlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bir diğer temel sorun olan hesabın ödenmesi konusu da yine birçok işletmenin sorun yaşadığı önemli bir konudur.

RORDER, Restoran Otomasyon sistemi; bu aksaklıkların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanarak  oluşturulmuştur. Bu amaçla yaygın bir şekilde kullanılmakta olan cep telefonları üzerinden  Android tabanlı bir uygulama yazılacaktır.

Bu yazılım sayesinde işletmede bulunan garsonlar siparişleri; kablosuz ağ üzerinden direkt olarak mutfağa iletebilecek, hazır olduğunda mutfağın yine kablosuz ağ üzerinden göndereceği hazır komutunu alabilecek, mutfaktan alıp müşteriye servis edebilecek, hesabin ödenmesi alabilecek, kasanın ödemeyi onaylamasını sağlayabilecek işlemlerini kolayca yapabileceklerdir.

Bu uygulamanın emsallerinden daha hızlı, maliyet etkin, efektif ve kendi içerisinde işletmeye ait veri tabanı da tutan bir sistem olması düşünülmektedir.

Bu yazılım sayesinde servis hızı artırılıp, işlemler denetlenebilecek ve işletme karları takip altına alınabilecektir.

Girişimcinin Gözünden
Garaj Marker

Kısa sürede uygulamamızda gerekli geliştirmeleri tamamlayıp restoranlarda kullanıma geçirilmesini hedeflemekteyiz. 

Firmamız Kurulum aşamasındadır. 2015 yılından bu yana RORDER uygulaması üzerinde çalışmalar yapmaktayız. 2017 yılında ekibi genişletmek ve daha profosyonel çalışmak amacı ile TOBB ETU da girişimci olarak çalışmalara başladık.