İnovasyon Nedir? – Uzmanından İnovasyon Tanımı

Son yıllarda iş dünyasında sürekli olarak kullanılan inovasyon kavramının kökeni 1800’lü yıllara kadar uzansa da bugünkü modern anlamı ile 1980’li yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. İnavasyonu açıklamaya çalışan pek çok tanım bulunmaktadır. Bu yüzden de üzerinde uzlaşılmış kesin bir tanımdan söz etmek mümkün değildir. Ancak genel hatları ile “yeni ya da büyük ölçüde değiştirilmiş bir ürün veya hizmetin, […]