İnovasyon Nedir? – Uzmanından İnovasyon Tanımı

Son yıllarda iş dünyasında sürekli olarak kullanılan inovasyon kavramının kökeni 1800’lü yıllara kadar uzansa da bugünkü modern anlamı ile 1980’li yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır. İnavasyonu açıklamaya çalışan pek çok tanım bulunmaktadır. Bu yüzden de üzerinde uzlaşılmış kesin bir tanımdan söz etmek mümkün değildir. Ancak genel hatları ile “yeni ya da büyük ölçüde değiştirilmiş bir ürün veya hizmetin, yenilikçi yöntemlerden yararlanılarak sunulması” şeklinde bir tanım yapmak mümkündür. Ancak inovasyonun yalnızca ürün ve hizmetler ile sınırlı olmadığını da bilmek gereklidir. İşyeri organizasyonlarında ve dış ilişkilerde yeni organizasyonel stratejilerin uygulanması da inovasyon tanımı içinde yer almaktadır.

İşletmelerin başarısı açısından son derece hayatin bir konuma sahip olan inovasyonun 4 başlık altında sınıflandırılmaktadır:

  • Ürün İnovasyonu: Yeni bir ürünün ya da büyük ölçüde yenilenmiş bir ürünün yeniden pazara sunulması anlamına gelmektedir. Parçalarda, malzemelerde ve yazılımlarda bu durum daha sık bir şekilde görülmektedir.
  • Süreç İnovasyonu: Süreç inovasyonunda bir ürünün değil, yöntemin revize edilmesi söz konusudur. Yani daha önceden kullanılan bir üretim ya da dağıtım yönteminin iyileştirilmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca ilk kez ortaya atılan yenilikçi yöntemler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.
  • Pazarlama İnovasyonu: Bu inovasyon türü daha çok pazarlama bileşenleri üzerinde yapılan değişiklikleri ilgilendirmektedir. Ürünlerin paket tasarımlarında, fiyatlarının belirlenmesinde, tutundurma stratejilerinde ve tanıtımlarında başvurulan yenilikçi yaklaşımlar pazarlama inovasyonu olarak adlandırılmaktadır.
  • Organizasyonel İnovasyon: İşletmenin iç organizasyonunda, dış ilişkilerinde ya da iş uygulamalarında yeni bir organizasyon yapısı uygulaması organizasyonel inovasyonu tanımlamaktadır.

İlginizi Çekebilir: Girişiminizin Başarılı Olması İçin 6 Pazarlama Stratejisi!

İnovasyon Nedir? – Yeni Başlayanlar İçin İnovasyon Rehberi

İnovasyon bir süreci ifade etmektedir ve bu süreç içerisinde sürekli olarak iyiye doğru değişim önem arz etmektedir. Ancak bu kavramı ilk kez uygulayacak olanlar, en azından temel aşamaları merak etmektedir. Bu noktada, inovasyonun başlangıcının dört aşamalı bir süreçten meydana geldiğini bilmek gereklidir. İnovasyonun başlangıç süreçlerinden ilki, farkındalıktır. İnovasyone neden ihtiyaç duyulduğunun ve hem şirket hem de çalışanlar için inovasyonun ne gibi yararlar getireceğinin iyi bir şekilde fark edilmesi gereklidir. Bu farkındalığa sahip olmayan çalışanlar için de farkındalık yaratacak bir dizi eğitim ya da seminerler aracılığı ile bilinç yaratılmalıdır. İkinci aşama ise mutabakattır. Şirket içerisinde bulunan herkesin inovasyona duyulan gereksinimi kavramasından sonra, inovasyon için herkesin elini taşın altına koymasını ifade etmektedir. Zira inovasyon, tepeden inmeci bir yöntem olarak değil; demokratik bir süreç olarak ilerlediği zaman başarıya ulaşacaktır. Bu yüzden de her pozisyondaki çalışan, kendi olanağınca bu sürece katılacağını ve gerekliliklerini yerine getireceğini taahhüt etmelidir.

Çalışanlar ve yönetenler arasında mutabakata varıldıktan sonra atılması gereken üçüncü adım ise stratejinin belirlenmesidir. Yani şirketin inovasyona dair nasıl bir yol izleyeceği belirlenmeli ve bu doğrultuda iş bölümü yapılmalıdır. İnovasyon stratejisi hazırlanırken, değişen şartlara uyum sağlayabilecek düzeyde esneklik payı bırakılmalıdır. Son aşama ise sistemdir. Sistem ile kastedilen şey, hazırlanan stratejinin uygulanmasını yönetecek ve işlerliğini sağlayacak mekanizmanın kurulmasıdır. Bu aşamada liyakat ilkesi esas alınmalıdır.

İlginizi Çekebilir: Türkiye’nin En Başarılı 8 Startup Projesi!

İş Dünyasında İnovasyon Nedir ve Niçin Bu Kadar Önemlidir?

Tüm dünyada 1970’li yıllardan sonra gelişmeye başlayan küresel piyasalar, küreselleşme denilen yeni bir olgunun doğmasına neden olmuştur. Küreselleşme çağında işletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri adına her geçen gün zorlaşan rekabet koşullarına ayak uydurmaları gerekmektedir. Bir yandan tüm sektörlerin iç içe geçmeye başlaması ve şirketlerin hızlı bir şekilde büyümesi, diğer yandan teknik alanda yaşanan köklü gelişmeler, geleneksel işletmelerin ve geleneksel yöntemlerin geçerliliğini kaybetmesine neden olmuştur. Küresel rekabete ayak uydurabilmek için inovasyon en önemli kavramlardan biridir. Kelime anlamı olarak değişim ve gelişim kavramlarını karşılayan inovasyon, orta ve uzun vadede büyüyerek varlığını devam ettirmek isteyen işletmelerin en önemli dayanaklarından biri haline gelmiştir. Öyle ki bu çağda inovasyondan ve inovasyonun yarattığı potansiyelden yararlanmayan işletmeler ya zarara uğramakta ya da büyük ölçüde verimsizleşmektedir.

Ancak inovasyondan istenilen başarıyı elde edebilmek adına, doğru inovasyon stratejilerinden yararlanmak ve inovasyonu benimsemek gereklidir. İnovasyonun yalnızca bir kâr aracı olarak görülmesi ve işletme tarafından benimsenmemesi, kimi zaman istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilmektedir. İnovasyon planlamanın profesyonel bir süreç olduğu unutulmamalı ve bu doğrultuda hareket edilmelidir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Bu makaleyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın