Bir Girişimcinin Potansiyel İşe Alımları Değerlendirmek İçin 4 Kriteri!

Girişimcilik, son dönemlerde iş dünyasında en sık duyulan kavramlardan biri haline gelmiştir. Özellikle geleneksel iş modellerinin cazibesini yitirdiği ve daha kısa sürede, daha başarılı işler yapabilme isteğinin ön plana çıktığı günümüz dünyasında girişimcilik ekonomik faaliyetlerin belirleyicisi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Belirli bir miktar sermayeyi, yeni bir girişim fikrini hayata geçirmek için riske atmak ve buna karşın kâr elde etmeyi amaçlamak girişimcilik olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdaki işi yapan bireyler ise girişimcilerdir.

Girişimci denildiği zaman her ne kadar tek bir kişiden söz ediliyor olsa da başarılı bir girişimin, kaliteli bir iş ekibi ile ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Hiçbir girişimci, arkasında güçlü bir ekibin desteği olmadan istediği noktaya ulaşamamıştır. Başarılı girişim örnekleri incelendiği zaman bu durum açıkça görülmektedir. Bu yüzden de bir girişime başlamadan önce girişimci tarafından ekibin iyi belirlenmesi önem arz etmektedir. Her girişimcinin potansiyel işe alımlar konusunda dikkate aldığı bazı kriterler bulunmaktadır. Ancak bazı kriterler, neredeyse tüm girişimciler için ortak hale gelmiştir.

İş ile Uyumu

Başarıya ulaşmak isteyen bir girişimcinin, işe alımlarda ilk dikkat etmesi gereken hususlardan biri iş uyumudur. Hem şahsi özellikler hem de yetenekler bakımından iş ile uyumlu bireylerin tercih edilmesi, girişimin daha etkin bir şekilde yürütülmesi anlamına gelmektedir. Söz konusu girişim, dijital dünyanın bir parçası olarak var olacaksa bu uyuma iki kat daha dikkat edilmelidir. Zira her geçen gün büyük bir hızla gelişim gösteren dijital dünyaya adapte olabilmek, yüksek enerji ve motivasyon gerektirmektedir. Bu teknolojilerin işleyiş mantığını anlayabilecek yeterliliğe sahip başvurulara odaklanılmak gereklidir. Çok önemli bir özelliği olmadığı sürece işe alımlarda ileri yaştaki başvuruların dikkate alınmaması daha doğru olacaktır. Zira belirli bir noktadan sonra çalışma motivasyonunda ve enerjide düşmelerin ortaya çıkması söz konusudur.

Bir girişimci işe alım konusunda oldukça seçici davranmalı ve hedefine ulaşabilmenin doğru ekip ile yola çıkmaktan geçtiğini bilmelidir. Bu yüzden de girişimlerde istihdam edilecek bireylerin dostluk, akrabalık ya da akrabalık gibi ilişkilerden etkilenmeden rasyonel ölçütlere göre seçilmesine dikkat edilmelidir. Liyakat, iş uyumunun en temel belirleyenleri arasında yer almaktadır.

İlginizi Çekebilir: Veri Bilimi ve Tasarımın Birlikte Çalışmasının 3 Yolu!

İşe Bağlılık

Bireyler, ancak sevdikleri işi yaptıkları zaman mutlu olabilmektedir. İmkanları ve ücreti iyi olsa bile sevilmeden ve aidiyet hissedilmeden yapılan bir iş, çalışanlar açısından yorucu gelmeye başlayacaktır. Bu problemin yaşanmaması adına, işe bağlılığı yüksek olan bireylerin seçilmesine dikkat edilmelidir. Girişimci faaliyet gösterdiği alanda uzmanlaşmış ve o alanda çalışmayı kendisi için mutlu edici bulan bireylerin başvurularına odaklanmalıdır. Çalışanların yaptıkları iş ile özdeşlik kurmaları, onların daha verimli ve daha istekli çalışmaları anlamına gelmektedir. Ayrıca belirli aralıklarla motivasyon organizasyonları düzenlemek ve çalışanlar ile iş yeri arasındaki bağları güçlendirmek de etkili bir yöntemdir.

Çalışan Yeteneği

Bir girişimci mevcut başvurular arasından bir çalışan seçeceği zaman, yeteneğe de odaklanmalıdır. Günümüzde neredeyse her iş alanında dijitalleşmenin etkisi açıktan görülmektedir. Bu yüzden de işe dair yeteneklerin yanı sıra adayların dijital teknolojiler konusunda da bilgi ve yetenek sahibi olmasına odaklanılmalıdır. Yetenek düzeyi yeterli olmayan bireyler ile yola çıkmak, girişimin yetersiz kalmasına ya da en azından zaman kaybına uğramasına neden olmaktadır. Çalışanlar istihdam edildikten sonra da yetenek konusu rafa kaldırılmamalı ve üzerinde durulmalıdır. Zira günümüz dünyasında iş dünyası sürekli bir değişim ve dönüşüme uğramaktadır. Çalışanların bu yeniliklere ayak uydurabilmeleri adına eğitim ve seminer çalışmaları düzenlenmelidir. Çalışanların yeteneklerinin körelmemesi için, yeniliklere sürekli ayak uydurulması gereklidir.

İlginizi Çekebilir: Girişimcilik Türleri Nelerdir? Girişimcilik Türlerine Göre Yönelebileceğiniz Alanlar Nelerdir?

İş Kültürü Yaklaşımı

İş kültürü kavramı, girişimciliğin yaygınlaşmaya başlaması ile daha da öne çıkan bir kavramdır. Kurumsal niteliğe sahip her iş yerinin, kendine has bir kültürü bulunmaktadır. Yeni istihdam edilecek çalışanların bu kültüre uyum sağlayabilmesi önemlidir. Bu yüzden de iş kültürü yaklaşımını benimsemiş olan çalışanlara daha fazla fırsat verilmelidir. Girişimci için, iş kültürünü benimsemiş bireylerin en temel avantajı, çalışma ortamına ayak uydurabilmeleridir. İş kültürü sayesinde çalışma alanı standart ve verimli bir hale getirilebilmektedir. Ayrıca tüm çalışma ekibinin birbiri ile uyum içerisinde çalışabilmesi de bu kültürün benimsenmesi ile alakalıdır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Bu makaleyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın