Girişimcilerin Kaçınması Gereken Pazarlama Hataları

Bir alanda görülen kazanç fırsatlarını değerlendirmek ya da yeni bir iş fikrini hayata geçirmek için ortaya belirli bir miktar sermaye koyma ve bunun karşılığında risk alarak kazanç elde etmeye odaklanma, girişimcilik olarak tanımlanmaktadır. Girişimci ise bu sermayeyi ortaya koyan ve aynı zamanda riski de üstlenen bireylere verilen isimdir. Bir girişimin başarılı olması, birden fazla faktöre bağlıdır. Ancak pazarlama bu faktörler içinde son derece önemli bir yere sahiptir. Zira her girişim, kazanç amacına ulaşabilmek için ürettiği ya da sunduğu ürün veya hizmeti hedef kitleye pazarlamak zorundadır. Hedef kitleye doğru ortamda, doğru araç ile doğru mesajın iletilebilmesi, başarılı bir pazarlamanın ön koşullarından biridir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken temel nokta, teknoloji alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak, pazarlama pratiklerinin de sürekli değişiyor olduğudur. Pazarlama stratejilerinde yapılacak basit hatalar bile girişimin başarısızlık ile sonuçlanmasına yol açabilme potansiyeline sahiptir. Bu yüzden girişimcilerin, pazarlama stratejisi geliştirirken dikkatli davranmaları gereklidir. Sık düşülen bazı pazarlama hatalarından özellikle kaçınmak gereklidir.

Bir işletmenin başarısının, yalnızca ürün ve hizmetleri müşterilere satmak ile sağlanması mümkün değildir. İşletmenin farklı bileşenlerden meydana geldiği ve çok sayıda faktörden de etkilendiği göz önüne alınmalıdır. İyi bir girişimci tüm bu bileşenleri ve faktörleri dikkate alarak profesyonel bir şekilde geleceğe doğru ilerlemeyi bilmelidir. Aksi halde yapılan hatalar nedeni ile başarısızlığa uğrayan girişimler listesinde yer almak kaçınılmaz bir durumdur.

Herkese Pazarlamaktan Kaçının

Pazarlama konusunda yapılan en büyük hatalardan biri, ürün ya da hizmetin herkese pazarlanmaya çalışılmasıdır. Özellikle pazarlamanın geleneksel dönemi olarak adlandırılan ve iletişim teknolojilerinin henüz bu denli gelişmediği zamanların pratiği olan kitle pazarlama, günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Hem maliyetinin yüksek olması hem de geri dönüş oranlarının düşük olması, herkesi hedef kitle olarak gören anlayışın geçerliliğinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Toplumun yüzde 80’lik kısmının alt ve orta gelir düzeyinde olduğu bir ülkede, değeri 500 bin lirayı geçen arabayı pazarlamak için televizyon ya da gazete reklamlarına başvurmak, ayrılan pazarlama bütçesinin yüzde 80’lik kısmının geri dönüşü olmamak üzere heba edilmesi anlamına gelmektedir. Ya da yarı yarıya kadın ve erkek nüfusuna sahip olan bir ülkede, kadınlara hitap eden bir ürün için kitlesel reklam ya da pazarlama yöntemlerine başvurmak, oluşturulan stratejinin başarı oranının yüzde 50’de kalması anlamına gelmektedir. Bu yüzden de ürün ya da hizmetlerini pazarlamak isteyen girişimci hedef kitlesini doğru belirlemeli ve ona uygun stratejiler geliştirmelidir.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, grup bazlı ya da birey bazlı pazarlama yapabilmeyi olanaklı hale getirmiştir. Özellikle bireylerin dijital dünyada bıraktıkları izleri takip ederek onlar hakkına daha fazla bilgi sahibi olmaya başlayan pek çok işletme, bu sayede herkese ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetler doğrultusunda stratejiler geliştirmektedir. Kitlesel pazarlamayı gölgede bırakan bu yeni pratik, daha düşük bütçeler ile daha etkin pazarlama stratejileri geliştirebilmeyi mümkün kılmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Kadın Girişimciler İçin 6 Harika İpucu 

Kendinize Ait Bir Web Sitesi Oluşturun

İnternet teknolojisinin gelişmesi ve tüm dünyanın ağlarla birbirine bağlanması, insan hayatında olduğu gibi iş dünyasında da pek çok değişikliğin yaşanmasına neden olmuştur. Bu dönemin, girişimler açısından en önemli araçlarından biri de web siteleridir. Hem girişime dair hedef kitlenin bilgilendirilmesi hem de mümkün olduğu durumlarda hedef kitleye ürün ve hizmetlerin satışının yapılabilmesi adına web siteleri önem arz etmektedir. Web siteleri sayesinde, fiziki mağazaların sınırlılıkları aşılabilmekte ve tüm dünyanın potansiyel pazar olarak görülebilmesi mümkün hale gelmektedir. Ancak web sitesi hususunda da dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. İyi ve etkileyici bir web sitesine sahip olmayı isteyen girişimci bunun için web tasarım hizmetlerinden yararlanmalıdır. Zira web siteleri açısından tasarımın önemi büyüktür. Ziyaretçilerin sitede daha fazla zaman geçirmeleri ya da satın alma davranışına yönelmeleri, sitenin tasarımıyla doğrudan ilgilidir. Ayrıca sanal dünyada iyi bir konum edinebilmek adına, dijital pazarlama hizmetlerinden de yararlanılması gereklidir.

Rakiplerin Faaliyetlerini Takip Edin

Küreselleşmenin giderek tüm dünyayı etkisi altına almayı başarması ve buna bağlı olarak küçük işletmelerin sayısının her geçen gün azalması, rekabetin artmasına neden olmaktadır. Küresel çağda başarılı bir girişim başlatmak isteyen girişimci rekabet koşullarını iyi analiz edebilmelidir. Bu analiz işlemi, daha girişim başlamadan önce yapılan ön hazırlık aşamasında devreye sokulmalı ve nihai kararın verilmesine büyük katkısı olan fizibilite raporuna da işlenmelidir. Rekabet şansının çok düşük olduğu ya da neredeyse hiç olmadığı durumlarda girişimden vazgeçmek veya konum değişikliği yoluna gitmek, zarar etmekten daha avantajlı bir durumdur. Piyasanın rekabet edilebilir bulunduğu durumlarda ise girişim faaliyete geçirildikten sonra da sürekli olarak rakiplerin stratejileri analiz edilmeli ve başarılı olacak karşı stratejiler geliştirilmelidir.

İlginizi Çekebilir: Startup’ınız İçin Etkili Bir Logo Oluşturmanın 5 Püf Noktası

Satış Sonuçlarınızı Analiz Edin

Satış sonuçları, bir işletmenin başarısını arttırabilmek adına en önemli verilerden biridir. Bu verilerin doğru analiz edilebilmesi ve elde edilen sonuçlara göre pazarlama stratejisinin güncellenmesi gerekmektedir. Hedef kitlenin tamamına ya da hedef kitle içerisinde yer alan gruplara uygulanan stratejilerin, satışlara ne denli yansıdığı bilinmelidir. Bu durum, hangi grup üzerinde daha fazla yoğunlaşma gerektiğini göstermesi bakımından mühimdir. Günümüzde satış işlemlerini kayıt altına alan ve bunları analiz ederek düzenli raporlara dönüştüren yazılımlar mevcuttur. Dijitalleşmenin sunmuş olduğu bu olanak, işletmelerin rota belirlemesinde büyük kolaylık sağlamaktadır.

Her Alanda Özgün Olun

İnternetin ortaya çıkması ve ürün ile hizmetlerin bu platformdan da sunulabilmesi, her türlü ürün ve hizmet için çok sayıda alternatifin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Tüm bu alternatifler arasında ön plana çıkabilmek ve tüketicinin, satın alma davranışını yönlendireceği işletme olabilmek için özgünlük bir ön şarttır. Üstelik bu özgünlük, yalnızca ürün ya da hizmetlerle alakalı değildir. Yürütülecek pazarlama stratejisinin özgün olması ya da işletmeye ait web sitesinin özgün olması gibi birden fazla durumu ifade etmektedir. Başarılı olan girişimler incelendiği zaman, var olanlardan farklı ve özgün bir şey ortaya koymayı başaranların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Normal zamanda atıştırmalık olarak pek de cazip olmayan haşlanmış patatesin, yenilikçi ve özgün dokunuşlarla kumpir haline getirilmesiyle birlikte yüksek talep görmeye başlaması, bu durumun en iyi örneklerindendir.

İlginizi Çekebilir: Veri Bilimi ve Tasarımın Birlikte Çalışmasının 3 Yolu!

Potansiyel Müşteri Kitlenizi İyi Tanıyın

Pazarlama konusunda yapılmaması gereken hatalardan bir diğeri de işletmenin potansiyel müşterilerini görmezden gelmektir. Her girişimin var olan müşteri kitlesinin yanı sıra bir de potansiyel müşteri kitlesi bulunmaktadır. Bunlar, işletmenin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden henüz yararlanmamış; ancak yararlanma ihtimalleri yüksek olan bireylerden oluşmaktadır. Potansiyel müşteri kitlesi içinde yer alan bireylerin kazanılması ve onların müşteriye dönüştürülmesi, girişimin başarısı açısından önemlidir. Pazarlamada dijital teknolojilerden giderek daha fazla yararlanılmaya başlaması ve hatta yapay zekâ teknolojilerinin bu alana entegre edilmesi, potansiyel müşteri kitlesine daha etkin bir biçimde hitap edebilmek için gerekli olan stratejilerin oluşturulmasına büyük katkı sağlamaktadır. Burada belirleyici olan husus hem müşteri kitlesinin hem de potansiyel müşteri kitlesinin iyi biçimde tanınmasıdır.

Bir Pazarlama Planı Oluşturun

Rekabetin bugün olduğu kadar yaygın olmadığı ve işletmelerin hedef kitlelerinin yalnızca belirli fiziki alanlarla sınırlı olduğu geleneksel pazarlama döneminde strateji geliştirmek oldukça kolaydı. Ancak bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, pazarlamanın profesyonel bir çalışma alanı olarak ele alınmasını zorunlu kılmıştır. Zira günümüzde pazarlamaya dair esas faaliyetler, dijital mecralar üzerinden yürütülmektedir. Her geçen gün daha üst seviyelere ulaşan dijital teknolojilerin takip edilmesi ve bunların işletme ihtiyaçlarına uygun biçimde entegre edilmesi, bilgi ve birikimin yanı sıra planlı bir çalışmayı da gerektirmektedir. Başarı oranı yüksek bir strateji geliştirmek isteyen her girişimci pazarlama konusunda profesyonel desteğe başvurmalıdır.

İlginizi Çekebilir: Bir Girişimcinin Potansiyel İşe Alımları Değerlendirmek İçin 4 Kriteri!

Hikayenizi Kendiniz Anlatın

Kalıcı bir müşteri kitlesi oluşturabilmek, yalnızca iyi ürün ve hizmetler sunmak ile üstesinden gelinebilecek bir durum değildir. Bazı durumlarda hedef kitle, girişimin hikayesinden etkilenerek de müşteri olmaya yönelebilmektedir. Bir girişimin hangi aşamalardan geçerek mevcut noktaya geldiği ve bugünden sonra neler yapmak istediği, hedef kitlenin merak ettiği konulardandır. Girişimin hikayesinin etki uyandırabilmesi adına girişimci tarafından anlatılması önemlidir. Bu işi tanıdık reklam yüzleri tarafından yapılması, tavsiye edilen bir durum değildir. Zira girişimcinin mevcut noktaya gelinceye kadar geçtiği süreçlerin, gerçek duyguları da yansıtacak biçimde anlatılabilmesi ancak kendisinin yapabileceği bir şeydir.

Stratejilerinizi Test Edin

Girişimcilerin pazarlamada en çok yaptıkları hatalardan biri de uyguladıkları stratejileri test etmemelidir. Pazarlama biliminde kalıplaşmış stratejiler bulunsa da her stratejinin, her yerde aynı sonucu vermesini beklemek mümkün değildir. Bunun için de girişimci strateji değişikliğine her daim açık olmalıdır. Öncelikle oluşturulan strateji eksiksiz bir biçimde uygulanmalıdır. Ayrıca uygulanan stratejinin başarımını ölçmek için de periyotlar belirlenmelidir. Uygulanan strateji, birkaç periyot boyunca satışların sabit kalmasına ya da düşmesine neden oluyorsa mutlaka değiştirilmelidir. Ancak bir önceki stratejide başarısızlığa neden olan faktörlerin de listelenmesi ve bir sonraki stratejide aynı hatalara düşmemeye dikkat edilmesi gereklidir. Alternatiflerin sürekli olarak çoğalması, müşteriler ile hedef kitlenin davranışlarında sürekli olarak değişime neden olmaktadır. Bu yüzden de sabit bir strateji belirlemek yerine, değişen durumlara uygun olarak yeni stratejiler geliştirmek daha önemlidir. Pazarlama stratejisi oluşturulurken dijital araçlardan yararlanma oranı, daha isabetli stratejilerin geliştirilmesi açısından önem arz etmektedir.

İlginizi Çekebilir: Girişiminizin Başarılı Olması İçin 6 Pazarlama Stratejisi!

Çalışanlarınızı İyi Tanıyın

Her ne kadar bir girişim girişimci tarafından başlatılsa da tamamlanması ve başarı ile sürdürülmesi güçlü bir ekip gerektirmektedir. Bir girişimin başarıya ulaşmasının yalnızca müşterileri memnun etmesi ile sağlanabilmesi mümkün değildir. Girişimin bir parçası olarak çalışanların da iyi tanınması ve beklentilerinin karşılanması gereklidir. Esasında girişimlerde çalışanlar ile girişimcinin beklentileri karşılıklıdır. İki taraf arasındaki dengenin tam manasıyla sağlanabilmesi için, çalışanların doğru seçimine dayanmaktadır. İstihdam edilecek bireylerin o alanda uzman olmalarına, yeniliklere daima açık olmalarına ve ekip ruhuna uygun olmalarına dikkat edilmelidir. Girişimci de işletmenin bu şartlarını sağlayan ve işini özen göstererek yapan çalışanlarının beklentilerini karşılamalıdır. Nitelikli çalışanlara sahip olmak ve onları elde tutabilmek, bazı durumlarda satış rakamlarını arttırmaktan daha önemli hale gelebilmektedir.

İş Dünyasının Taleplerini Benimseyin

Bir pazarda var olabilmek adına trendlerin takip edilmesi de önemlidir. Trendler genellikle küreselden yerele doğru bir akış içinde ortaya çıkmaktadır. İnternetin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte, trend değişimlerinin yaşanma sıklıkları da artmıştır. Bunun dışında her sektörün kendi içinden gelen bazı talepler de mevcuttur. Bu taleplerin tespit edilmesi ve benimsenmesi, geri kalmamak adına önemlidir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Bu makaleyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın