TÜBİTAK-BİGG Bilgilendirme Toplantısı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak “İnovatif Sanayinin Destekçisi” sloganıyla yola çıkmış, 2015 yılında TÜBİTAK’ın 1601-Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteğini almış ve bu kapsamda geçtiğimiz yıl BiGG GARAJ’ı hayata geçirmiş bulunmaktayız. İlk dönemimizde, tarafımızca Ticaret ve Sanayi Odalarıyla iletişime geçilmiş, toplantılarımızın ve eğitimlerimizin çoğunlukla Odalarda yapılması sağlanmıştır. Söz konusu dönemin sonunda, 1’i Gaziantep, 1’i Mersin olmak üzere 9 girişimcimizin toplamda 1,350,000 TL’lik yatırım almasını sağlamış bulunmaktayız. İkinci dönemimizde, 2016 yılının Mayıs ayından başlamak üzere, programa dahil ettiğimiz illerde, Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulları ile birlikte çalışarak, TOBB’un ve Odaların rolünün yalnızca toplantıları yapılabileceği yerin tahsis edilmesi ile sınırlı kalmayıp, teknoloji ve inovasyon girişimciliğini teşvik etmek konusunda üniversiteleri de girişimcilik konusunda harekete geçirerek girişimcilik konusunda TOBB’un öncülüğünde kurumlar arası işbirliğini artırmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca programımız kapsamına alacağımız illerin sayısını iki katına çıkarmayı hedeflemekle kalmayıp, hibe alan girişimci sayısını hayata geçireceğimiz işbirliği sayesinde artırmayı hedeflemekteyiz.

Hedeflerimizi geçen yılın iki katından daha fazla artırarak “Girişimcilik Anadolu’da Yayılıyor!” sloganıyla tekrar yola çıkmaktayız. TÜBİTAK’ın belirlediği diğer uygulayıcı kuruluşlardan farklı olarak yalnızca içerisinde bulunduğumuz Ankara ilindeki girişimci adaylarını bulup programa dahil etmek değil, bunun da ötesine geçerek Anadolu’da var olan girişimcilik potansiyelini açığa çıkarma hedefiyle TOBB öncülüğünde, Genç Girişimciler Kurulu ve Kadın Girişimciler Kurulu oluşumlarının var olan birikimini ve işleyişini söz konusu süreçte fırsata çevirmenin çok anlamlı olacağına inanıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına dağılan Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası gibi kuruluşların varlığı, söz konusu programın uygulanmasını daha anlamlı kılacaktır. Diğer uygulayıcı kuruluşların elinde olmayan böylesi bir fırsatı değerlendirerek girişimcilik ekosistemini hep birlikte TOBB’un liderliğinde canlandırmak, girişimciliği yapıtaşı olarak benimsemiş ve bunu da Üniversitemiz bünyesinde okutulan dersler arasında girişimcilik ağırlıklı derslerin programa dahil etmesi ile göstermiş olduğu vizyonla paralel olacaktır.

Programın işleyişi sürecinde, iş fikrini hayata geçirmek için maddi anlamda sıkıntı çeken birçok girişimci adayının projesini yürütmesi için 150,000 TL’lik destek alması ile girişimcilik deneyimi kazanmasının sağlanması bir yana, daha da ötesi proje döneminin sonunda, ticarileşebilir, satılabilir bir prototip ortaya çıkacaktır. Böylece ülkemize katma değeri yüksek, yabancı ikamesi olan ürünlerin ülkemizde daha ucuza üretilmesi, dahası yerli ürünlerin üretilmesi sağlanacaktır. Sonraki süreçte, her bir Oda ve Borsanın, kendi illerinden çıkacak teknoloji girişimcilerinin elinden tutmasıyla, ülkemizin birçok ilinde TOBB’un öncülüğünde teknolojik ve inovatif projelerin satılabilir birer ürün haline gelmesi sağlanacaktır. Bu aşamada TOBB, girişimcilik ekosistemine katkı sunmanın da ötesine geçer

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bu haberi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın