Finansal Stres ile Nasıl Başa Çıkılır? En İyi 5 İpucu

Finans bir işletmenin başarıya ulaşmasını ve uzun vadede varlığını devam ettirmesini sağlayan en önemli faktörlerden biridir. Güçlü finansal yapıya sahip olan işletmeler, geleceğe dair daha net planlar yapabilmekte ve gelişim süreçleri içerisinde meydana gelen risklere karşı daha hazırlıklı olmaktadır. Finansal stres ise finansal belirsizliğin doğurduğu bir durumdur. Finansal durumun kontrolden çıkma riski ya da işletmenin finansal olarak geleceğinin belirsiz olması finansal stres yaratmaktadır. Finansal stres ile başa çıkabilmek için izlenebilecek farklı yollar mevcuttur.

Bir işletmenin finansal açıdan doğru yönetilmesi, başarısını doğrudan etkilemektedir. Aynı finansal koşullara sahip olan işletmelerden birinin yıldızı parlarken; diğerinin finansal stres sorunları ile boğuşmasının temelinde kötü finansal yönetim yatmaktadır. Var olan kaynakların doğru kullanımı, borçlar dengesinin iyi kurulması ve duygusal değil mantıksal davranılması finansal stresin azalmasına katkı sağlamaktadır.

İşletmenizi Analiz Edin

Finansal stresin üstesinden gelebilmek için öncelikle işletmenin finans açısından iyi analiz edilmesi gereklidir. Geleneksel yönetim mantığına göre yönetilen işletmelerin büyük çoğunluğunda işletmenin finansal durumuna dair net bir kanı mevcut değildir. Uzun vadeli programların olmadığı ya da finansal stratejilerin kullanılmadığı bu tür işletmeler, büyüme konusunda güçlükler yaşamaktadır. İşletmenin finansal durumunu iyi bilmek, daha sonra atılacak adımların planlanması hususunda da yardımcı olacaktır. Uzun vadeli işletme ve yatırım stratejisi geliştirebilmek açısından işletmenin finansal yapısının elverişli olması gereklidir.

İlginizi Çekebilir: Yatırım Nedir? Yatırım Türleri Nelerdir?

Finans Muhasebe Değildir

İşletmenin finansal durumu denildiği zaman, çoğu kişi muhasebe kayıtlarını anlamaktadır. Oysa muhasebe ve finans birbirinden tamamen farklı iki kavramdır. Muhasebe, finansın bir alt dalıdır. İki kavram arasındaki farklılıkları şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Muhasebe işletmenin gelir ve giderlerinin takip edilmesini olanaklı kılan bir kayıt sürecidir. Strateji geliştirmek ya da uzun vadeli planlar yapmak, muhasebe ile alakalı değildir. Finans ise işletmenin mali kaynaklarının daha etkin nasıl kullanılacağının planlanmasını ve yatırım stratejilerinin geliştirilmesini sağlayan profesyonel bir çalışma alanıdır.
  • Muhasebe daha çok işletmenin bugünü ile ilgilenmektedir. Geleceğe dair herhangi bir öngörüsü mevcut değildir. Finans ise bugünkü durumdan ve finansal varlıklardan yola çıkarak geleceğe dair öngörüler de sunmaktadır.

Kendinize Bir Finans Danışmanı Bulun

Daha önce de belirtildiği gibi, finans profesyonel bir çalışma alanıdır. Küçük esnaf ya da küçük çaplı işletmelerin büyüme hızlarının yavaş olmasının temelinde finansal yönetime önem vermemeleri yatmaktadır. Gelişigüzel yönetilen bu tür işletmeler, var olan potansiyellerini kullanamadıkları gibi; ortaya çıkan fırsatlardan da istifade edememektedir. Bu durum da küçük işletmelerin ya hep küçük kalmasına ya da büyümeye çalışırken sürekli finansal stres yaşamasına yol açmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için finansal danışman desteği almak gereklidir. Büyük işletmelerde bu işleri yürütmesi için ayrı bir birim ve istihdam edilen uzmanlar mevcuttur. Bu olanak yüksek maliyet gerektirdiği için küçük çaplı işletmelerde istihdam yerine dışarıdan uzman desteği alma yoluna gidilmelidir.

İlginizi Çekebilir: Girişimcilerin Kaçınması Gereken Pazarlama Hataları

Mali Durumunuzu Bir Ürün Olarak Değerlendirin

İşletmelerde var olan finansal stresi aşmanın etkili yollarından biri de işletmenin finansal durumunu bir ürün olarak ele almaktır. Bireyler, ellerinde satmak için tuttukları ürünlerin daha fazla değerlenmesinin beklentisi içerisindedir. Bu beklenti, ürünün değerini arttıracak arayışların ve stratejilerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. İşletmeler için de aynı durum geçerlidir. Daha iyi finans yönetimi için işletmeyi bu şekilde ele almak doğru olacaktır.

Bir Bütçe Oluşturun

Finansal stresten kurtulmanın en doğru yollarından biri de bütçe oluşturmaktır. Esasında her işletmenin kendine göre bir bütçesi ya da sermayesi vardır. Kastedilen bütçe oluşturma, bütçe yönetimidir. Yani var olan mali kaynakların doğru kullanımının planlanmasıdır. Bütçe oluşturmak da çok yönlü bir süreçtir. Bunun için öncelikle işletmenin ödemesi gereken borçların listesi yapılmalı ve bunlar tarih esasına göre sıralanmalıdır. Daha sonra ise mevcut nakit durumunun ve gelecekte elde edilmesi garanti altına alınmış kazançların listelenmesi gereklidir. Borçlar dengesini aksatmadan ödemelerin yapılması ve kalan bütçe ile de işletmeyi geliştirecek atılımlara girilmesi doğrudur. Her zaman, borç yükümlülüğünü sekteye uğratacak düzeyde nakit kullanımından kaçınılmalı ve hiçbir zaman ödemeler dengesini riske atacak hamleler yapılamamalıdır. Yapılan bütçe planına uygun hareket etmek, geleceği görebilmek açısından önemlidir.

girişimci,girişimci nedir, tekno girişimci, bigg, finansal stres

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Bu makaleyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın