Girişimci Nedir? Başarılı Bir Girişimci Olmak İçin İpuçları

Girişimci nedir ya da girişimci kimdir sorularına, gelecek bir zaman dilimi içerisinde toplumun ne tür ihtiyaçları olacağını önceden tahmin ederek, bu ihtiyaçları karşılama potansiyeline sahip ürün ve hizmetleri yaratabilmek için şimdiden harekete geçen kişi olarak yanıt vermek mümkündür. Ancak toplumun bugüne dair ihtiyaçları arasında yer alan ve halihazırda tam anlamıyla çözüme kavuşturulamamış konular da girişimcilerin faaliyet alanlarındandır. Ancak başarılı bir girişimci olabilmek için üzerinde durulması gereken baz noktalar bulunmaktadır.

İlginizi çekebilir: Her Genç Girişimcinin Sahip Olması Gereken 4 Beceri!

Analize Dayalı Uygulanabilir Fikirler Geliştirmek

Girişimci nedir sorusuna verilen yanıt, girişimcinin gelecekte ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçları tahmin edebilen kişi olduğuna dair bir tanımlamayı da içerisinde barındırmaktadır. Ancak burada sözü edilen tahmin etme olgusu; gelişigüzel bir tahminden ziyade, analize dayalı tahminleri ifade etmektedir. Bunun için de girişimcinin yoğunlaşmak istediği ya da ilgi duyduğu alana dair derin analizler yapması önemlidir. Bugüne dair yapılan başarılı analizlerin, gelecekte nelerin yaşanabileceğine dair fikir verme potansiyeli oldukça yüksektir.

Bununla birlikte ortaya atılacak olan girişimcilik fikrinin uygulanabilir olmasına da özen gösterilmelidir. Girişimcilik ile ütopya kavramlarını kesin bir şekilde ayıran olgu, uygulanabilirliktir. Güçlü bir hayal dünyasına sahip olmak, girişimcilerde bulunması gereken bir özelliktir. Ancak bu durumun hayalperestliğe sapmaması açısından girişimciler dikkatli olmalıdır.

Yardım Almaktan Çekinmemek

Herhangi birinden yardım almadan, yalnız başına çalışarak başarılı olan girişimcilerin sayısı neredeyse yok denilecek düzeydedir. İyi bir girişimci, başarılı olabilmek adına kendisinden bilgi ya da farklı yönlerden daha nitelikli olan kişilerden yardım almaktan çekinmemelidir. Girişimciler açısından bilgi edinmenin, öğrenmenin ve kişisel gelişimin herhangi bir sınırı yoktur. Ancak işine özen gösteren birden fazla kişi, bir kişinin öğrenebileceğinden çok daha fazlasını öğrenebilme olanağına sahiptir. Girişimci ise bu birlikten doğan kuvvetin yarattığı enerjiyi, kendi ilerleyişinin araçlarından biri haline getirmek zorundadır.

Tecrübe Sahibi Olunan Alanlara Yoğunlaşmak

Her ne kadar girişimci nedir sorusuna karşılık olarak girişimci tanımı yaparken, olmayan bir şeyi ortaya çıkaran kişi şeklinde bir ibare kullanılsa da bunu gerçekleştirme olasılığının artması, deneyim sahibi bir alana yönelmek ile mümkündür. Zira yeteri kadar bilinmeyen bir alanda meydana gelebilecek riskler ile ilerleyen dönemlerde ortaya çıkabilecek potansiyelleri tahmin etmek daha zordur. Girişimcilerin başarısızlığa uğramalarındaki en temel nedenlerden biri, başkaları o alanda başarılı oldu ya da daha fazla kazanç elde etti diye hiç ilgi duymadıkları bir alana yönelmeleridir. Bir girişimcinin belirli bir alanda ortaya koymuş olduğu girişiminin başarıya ulaşmış olması, aynı yolu takip eden herkesin de aynı sonuca ulaşacağı anlamına gelmemektedir.

Acil Durum Planı Hazırlamak

Girişimcilik konusunda uzman olan pek çok kişi, acil durum planlarını girişimciliğin ruhuna aykırı olarak tanımlamaktadır. Ancak esasında riskleri en düşük seviyeye indirmek amacıyla bazı tedbirler almak ve projenin bütününü tehlikeye atan durumlar karşısında ne yapacağını bilmek, girişimciler açısından büyük önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki başarılı bir proje yönetiminin en önemli hususlarından biri de risk yönetimidir. Girişimci nedir sorusunu yanıtlarken risk kavramı ön plana çıksa da bu risklerin yaratacağı zararı en düşük ölçeğe indirmek, girişimcinin bir sonraki projesi için gerekli olan sermayeyi temin edebilmesi ve kendini yeni bir girişim yapma konusunda hevesli hissetmesi açısından değerlidir. Bu yüzden de her girişimci, yürüttüğü projeye dair bir acil durum planına sahip olmalıdır.

Sermayeyi Doğru Kullanmak

Sermaye temini, girişimcilerin en çok sıkıntı yaşadıkları konuların başında gelmektedir. Özellikle birden fazla deneme yapan girişimciler açısından bu durum borçlanmalara, büyük maddi kayıplara ya da kendisini destekleyen kişilerin güvenini kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu yüzden de sermayenin doğru kullanımı son derece önemlidir. Proje için ayrılan sermayenin en büyük kısmı, projeyi başarıya ulaştırma ihtimali en yüksek olan alana aktarılmalıdır. Projenin başarısı açısından çok önemli olmayan ya da görece daha az önemli olan alanlar ise sermayeden daha düşük pay almalıdır. Bununla birlikte uzun vadeli girişimlerde sermayeyi elde bekletmek yerine, düşük riskli yatırım araçlarına aktararak az da olsa sermaye artırımı yapmak mümkündür. Ayrıca projenin devam ettiği süreç boyunca, büyük küçük demeden yeni yatırımcılar bulmak da yararlı olacaktır.

Başarılı bir girişimci olmak için çok çalışmak, çok fazla vizyon ve çok fazla azim gerekir. Şimdiden başarıya ulaşmış girişimcilerden gelen bu ipuçları çok daha kolay ilerlemenize yardımcı olacaktır. Daha fazla ipucu ve destek için ETU Garaj ile iletişime geçmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Bu makaleyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın