Her Genç Girişimcinin Sahip Olması Gereken 4 Beceri!

Çağımızın en popüler kavramlarından biri haline gelen girişimcilik; olmayan bir şeyi ortaya çıkarmak ya da var olan bir şeyin daha farklı bir formunu üretmek amacıyla belirli ölçüde risk almayı ifade etmektedir. Girişimcilik genellikle yüksek enerji ve çalışma temposu istediğinden dolayı, gençlerle ilişkilendirilmektedir. Genç girişimci kavramı, başarılı ya da başarısız herhangi bir girişimde bulunan kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Girişimcinin ya da ortaya attığı girişimin başarıya ulaşabilmesi, girişimcinin sahip olduğu özellikler ile yakından alakalıdır.

Girişimci, toplumda bulunan diğer bireylerden ayrışmasına olanak sağlayacak ölçüde artı özelliklere sahip olmalıdır. Ancak hatırlatmak gerekir ki, girişimcileri başarıya taşıyan özelliklerin büyük bir çoğunluğu sonradan kazanılabilmektedir. Yani başarılı girişimciler Tanrı’nın seçmiş olduğu kullar ya da doğuştan şanslı bireyler değildir. Başarılı bir girişim ortaya koyan girişimcilerin, öncesinde kendilerini geliştirebilmek adına çok fazla çaba sarf ettikleri açık olarak gözlemlenebilen bir husustur. Girişimciler, işleyen demirin pas tutmayacağına dair değişi akıllarından hiçbir zaman çıkarmamalı ve parıltılarını kaybetmemek adına sürekli işler halde bulunmaktan geri durmamalıdır.

İleri Görüşlülük

İleri görüşlü olmak, genç girişimci açısından en önemli kişisel özelliklerden biridir. Var olan bir ürünü alıp satmak ticaret; olmayan bir ürünü ortaya çıkarmak ise girişimdir. Ancak ortaya çıkarılacak yeni ürünün ne olduğuna dair isabetli karar verebilmek, ileri görüşlü olmak ile doğrudan alakalıdır. Toplumun ya da spesifik bir alanın eğilimlerini belirlemek ve trendlerin ne yönde ilerlediğine odaklanarak ortaya konulan ürünlerin başarı şansı yüksektir. İleri görüşlü bir girişimci, ortaya koyacağı ürünün toplumda bir boşluğu dolduracağına ve ihtiyaç giderici niteliğinin bulunduğuna dair öngörüde bulunabilmelidir. İleri görüşlülük kısmen doğuştan gelen ve kısmen de deneyimlerden beslenen bir yetenektir.

Özgüven

Bir girişimci, girişimi konusunda adım atmaya karar verdiği anda çekinmeden bunu gerçekleştirebilmelidir. İkilem, şüphe ve özgüven eksikliği bir girişimcinin hamurunda asla bulunmaması gereken mayalardandır. Zihninde “yapmalı mıyım, ya başarısız olursam, ya zarar edersem” gibi cümlelere yer veren girişimcilerin, daha girişimci denilebilecek mertebeye erişemeden başarısızlığa uğrama ihtimalleri oldukça yüksektir. Başarılı olmak isteyen bir genç girişimci özgüvenini güçlendirme konusunda kendini geliştirmeli ve gerekirse bu hususta uzmanlardan destek almalıdır. Girişim kavramı ile ilgili yapılan neredeyse her tanımda, risk kelimesinin bulunduğu unutulmamalı ve riskler bir çekince konusu haline getirilmemelidir. Her ne kadar batıl inanç gibi görünse de korkulanın başa gelme ihtimali oldukça yüksektir.

Zaman Yönetimi

Girişimciler açısından zamanı verimli kullanmanın önemi oldukça büyüktür. Ancak zamanın herkes için aynı şekilde kullanılan somut bir nesne olmadığı da akıllardan çıkarılmamalıdır. Genç girişimci adaylarının en sık yapmış oldukları hataların başında, kendilerine örnek olarak aldıkları başarılı girişimcilerin hayatlarını birebir kopya etmek gelmektedir. Herkes tarafından tanınan başarılı bir girişimcinin sürekli olarak erken kalkması, erken kalkan herkesin aynı başarıyı elde edeceğine dair bir garanti sağlamamaktadır.

Girişimciler açısından doğru bir zaman planlaması yapmanın yolu, kendini tanımaktan geçmektedir. Bazı kişiler sabahın ilk ışıklarında, herkes uyurken kendilerini daha dinç ve çalışmaya istekli hissederken; bazıları bu zaman diliminde sersemlik hali içerisinde olabilmektedir. İlle de bu zaman diliminde çalışmaya zorlamak yerine, kendini en verimli hissettiği zaman diliminde çalışmaya odaklanılmalıdır. Zamanın doğru kullanılmasından söz ederken, girişimcilerin sürekli olarak çalışmalarının gerektiği anlaşılmamalıdır. Girişimcilik aynı zamanda düzene sokulmuş bir hayat düzenini ifade etmektedir. Bu düzende bireyin sağlıklı kalmasına yetecek kadar uykuya, toplumdan kopmasını engelleyecek kadar sosyalleşmeye ve farklı aktivitelere de yer vardır.

Finansal Okuryazarlık

Günümüzde finansal okuryazarlık, yalnızca girişimcilerin değil her insanın sahip olması gereken niteliklerden biridir. Sürekli olarak değişen piyasa koşullarını iyi algılamak ve yeni piyasa araçlarından haberdar olmak, başarıyı hedefleyen bir genç girişimci açısından oldukça önemlidir. Kısa bir zaman önce piyasa araçları olarak yalnızca yerel para birimi, dövizler ve altın bilinirken; teknolojik alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak çok farklı araçlar ve yöntemler belirmiştir. Bu araç ve yöntemlerin her biri, girişimleri başarıya taşıyacak potansiyeli de içerisinde barındırmaktadır. Küresel rekabet çağı olarak da adlandırılan bugünün dünyasında, rekabetin kazanan tarafında olmak ve elde edilen başarıyı koruyabilmek için girişimcilerin finansal okuryazarlık düzeylerini artırmaya çaba göstermeleri gereklidir.

Bu beceriler, daha hızlı ve verimli bir şekilde öğrenmenize yardımcı olacak ve bunları doğru kullandığınızda size daha yüksek başarı şansı verecektir. Kendi becerilerinizi geliştirmek, planınızın ve hedeflerinizin hangi alanlarının zayıf olduğunu öğrenmenin ve onları güçlü kılmanın en iyi yoludur. Daha fazla ipucu ve destek için ETU Garaj’ı takip etmeyi ve iletişime geçmeyi unutmayın!

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Bu makaleyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın