İnovatif Girişimcilik Nedir?

İnovatif kavramı son yıllarda sıklıkla duyulan kavramlardan biri haline gelmiştir. Dünyanın giderek artan bir hızda küreselleşmesi, her alanda büyük yeniliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeniliğe olan ilginin giderek artması, inovatif girişimciliğin gelişmesinin itici güçlerinden birini oluşturmaktadır. Girişimcilik ise en basit anlamıyla belirli bir miktarda sermaye ortaya koyup, bunun karşılığında riskleri göze alarak yeni bir iş başlatma olarak tanımlanabilmektedir. Bu iki kavramın bir araya gelmesi ile ortaya çıkan inovatif girişimcilik ise tamamıyla yeni bir olgudur. İnovasyon girişimciliği olarak da adlandırılan bu girişimcilik türü, toplumda var olan bir sorunun yenilikçi yöntemler kullanılarak çözülmesi anlamına gelmektedir. İnovatif girişimciliği, geleneksel girişimcilikten ayıran pek çok yön bulunmaktadır.

İnovatif Nedir?

Latince kökenli bir kavram olan inovasyon, Türkçeye tam olarak “yenilik” olarak çevrilmektedir. Buna bağlı olarak kullanılan inovatif kavramı ise “yenilikçi” anlamını karşılamaktadır. Burada sözü eden yenilik ya da yenilikçilik toplumsal, kültürel, sanatsal ya da idari biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Ancak özel anlamı ile bu kavram, toplumsal bir ihtiyacın ya da sorunun yenilikçi araç ve yöntemler geliştirerek çözülmesini ifade etmektedir. Bu bazen var olmayan bir ürünü sıfırdan var ederek toplumun kullanımına sunma biçiminde gerçekleşebildiği gibi, bazen de mevcutta kullanılan ürünlerin yenilikçi yaklaşımlar ile modernize edilerek yeniden kullanıma sunulması şeklinde kendini göstermektedir. Yapılan şey her ne olursa olsun, o güne kadar hiç denenmemiş olması önem arz etmektedir. İnovasyon ya da inovatif kavramları, yeni teknolojiler ile de doğrudan bağlantılıdır. Zira günümüzde sorunları yenilikçi bir yaklaşımla çözebilmenin en temel yolu, teknolojik çözümlerdir. Dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan yeni imkanlar, toplumların karşı karşıya kalabileceği her türlü sorunun üstesinden gelebilecek potansiyele sahiptir.

İlginizi Çekebilir: İnovasyon Nedir? – Uzmanından İnovasyon Tanımı

Girişim ve Girişimcilik Nedir?

Esasında girişim kavramını, inovasyon kavramının öncüsü olarak belirtmek mümkündür. Girişim bir işe başlamayı ifade etmektedir. Ancak bu başlangıç belirli bir miktar sermaye ortaya koymayı ve buna karşın risk almayı da içermektedir. Alınan bu risk karşılığında da kâr beklentisi oluşmaktadır. Gerekli sermayeyi ortaya koyan ve ortaya çıkan riskleri üstlenen kişi girişimcidir. Ancak girişimciliği bu şekilde dar bir çerçevede düşünmek de mümkün değildir. Girişimcilikte de toplumsal bir soruna çare olabilecek ya da toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözümler üretmek söz konusudur.

İnovatif Fikirler Nelerdir?

İnovatif fikirlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Hem özel işletmelerin hem de kamu kurumlarının inovasyonu ön plana çıkarmaları, toplumsal yaşamda inovatif fikirlerin önem kazanmasına neden olmuştur. İnovatif fikirleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan kurumların sayısının artması da inovatif proje geliştirmek için özellikle yeni kuşakta büyük bir istek yaratmıştır. İnovatif fikirleri tür olarak şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Ürün İnovasyonu: Bireylerin ihtiyaç duydukları yeni bir ürünün ortaya konulmasını amaçlayan inovasyon fikirleridir. Ancak yeni bir ürün koymak yerine, var olan bir ürünü modernize ederek yeniden kullanıma sunmak da bu bağlamda değerlendirilmektedir.
  • Radikal İnovasyon Fikirleri: Hem ülke hem de dünya çapında ses getirmeyi başaran ve ilgi çekmeyi başaran fikirlerdir. Bu tür fikirlerin sayısı azdır, ancak etki alanları geniştir.
  • Süreç İnovasyonu: Süreç inovasyonu, yeni bir ürün ortaya koymaktan ziyade hedef kitlenin isteklerini tam olarak karşılamayı amaçlamaktadır. Süreç inovasyonu uygulayan işletmelerde üretim, kitlesel biçimde değil; bir sürece yayılarak yapılmaktadır. Süreç boyunca müşterilerden gelen geri dönüşler doğrultusunda ürünler sürekli olarak güncellenerek, en iyi müşteri deneyimi yaratılmaya çalışılmaktadır.
  • Teknolojik İnovasyon: İnovasyon ile teknolojinin birbirine sıkı sıkıya bağlı unsurlar olduğunu söylemek mümkündür. Teknolojiden yararlanılarak ortaya konulan yenilikçi ürünler ya da hizmetler bu kapsama girmektedir.

İlginizi Çekebilir: Kendinizi Nasıl Geliştirebilirsiniz? 10 Pratik Kişisel Gelişim İpuçları!

İnovasyon ve Girişimcilik Arasındaki Fark Nedir?

İnovasyon ile girişimcilik arasında belirgin farklar bulunmaktadır. “Yenilik” kavramı, bu farkların en başında yer almaktadır. Girişim fikirleri kimi zaman ortaya yeni şeyler çıkarsa da her zaman yenliğe odaklanmamaktadır. Şehrin herhangi bir noktasında bir kahve işletmesi kurmak bir girişimdir, ancak bu yenilikçi herhangi bir yan taşımamaktadır. İnovatif girişimler ise bunun tam tersine, yenilik kavramı etrafında şekillenmektedir. İnovasyonda mutlaka yeni bir ürün ortaya konulmalı ya da var olan bir ürün yenilikçi yaklaşımlar ile yeniden yorumlanmalıdır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Bu makaleyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın