Küçük Bir İşletmeye Yatırım Yapmadan Önce Yatırımcıların Aradıkları 5 Kriter

Son yılların en etkili iş biçimlerinden olan startup projeleri, sınırlı imkanlarla büyük sıçrayışlar yapmayı hedeflemektedir. Bu tür projelerde genellikle maddi olanaklar kısıtlıdır. Ancak bu iş modelinin en iyi yanlarından biri de yatırımcılardan destek alabilme olanağının bulunmasıdır. Melek yatırımcı olarak adlandırılan bireyler ya da yatırım grupları, iyi projeleri değerlendirerek onlara yatırım yapabilmektedir. Bu durum projenin ya da işletmenin kısıtlı olan maddi imkanlarının genişlemesine ve istedikleri başarıya daha kısa yoldan ulaşabilmelerine olanak tanımaktadır. Ancak melek yatırımcıların her türlü projeyi ya da işletmeyi desteklemesi gibi bir durum da söz konusu değildir. Para yatırdıkları projeden sağlam bir geri dönüş alabilme dürtüsüyle hareket eden melek yatırımcılar, bir projeyi desteklemeden önce bazı kriterler üzerinde durmakta ve geniş araştırmalar yapmaktadır. Her yatırımcının ya da yatırımcı ağının kriterleri farklı olsa da genel geçer hale gelmiş bazı maddeler de bulunmaktadır.

Sağlam Bir İş Planı

Bir yatırımcının ya da yatırımcı grubunun desteğini alabilmenin ilk şartı, sağlam bir iş planının olmasıdır. Bu durum, projede ya da işletmede atılacak tüm adımların önceden belirlenmiş olması anlamına gelmektedir. Yani yatırımcıların önüne her yönü ile mükemmel ancak sadece maddi yönü zayıf kalmış bir projenin çıkarılması gereklidir. Bazı durumlarda çok iyi iş fikirleri, yeteri kadar detaylı planlanmadıkları ve planlarda muğlaklık olduğu gerekçesi ile yatırımlardan mahrum kalabilmektedir. Bu yüzden de yatırım alabilmek için sağlam bir iş planı hazırlanmalıdır. Bu plan hazırlanırken gerekirse farklı alanlarda uzman isimlerden destek ya da danışmanlık alınmalıdır. Planın kusursuzluğu, yatırımcıların iştahını tetikleyecek bir faktördür.

İlginizi Çekebilir: Veri Bilimi ve Tasarımın Birlikte Çalışmasının 3 Yolu!

Benzersiz Bir Fikir

Yatırımcıların bir projeye destek vermeden önce sordukları klasik sorulardan biri “binlerce proje arasından neden bunu destekleyelim” sorusudur. Yatırım alabilmek için, hazırlanan projenin benzersiz bir fikir olması gereklidir. Zira startup projelerinin temel mantığı da buna dayanmaktadır. Benzersiz ve yenilikçi bir fikir ortaya koyarak kısa sürede büyük etkiler yaratmak amacıyla yola çıkan girişimciler, fikirlerinin orijinalliği doğrultusunda başarılı olmaktadır. Ancak benzersiz fikir ile imkânsız fikir arasındaki çizgiye de dikkat edilmelidir. Hiçbir yatırımcı, olabilirliği düşük olan bir proje için destek olmayı kabul etmeyecektir. Bu yüzden de orijinallik adına olasılığı düşük fikirlere yönelmek doğru değildir. Başarılı olan startup projeleri incelendiği zaman pek çoğunun alanında ilk olduğunu görmek mümkündür.

Neye İhtiyacınız Var?

Yatırımcıların dikkate aldıkları kriterlerden biri de projenin neye ihtiyacı olduğunun açıkça belirtilmesidir. Projeler ya da işletmeler nakit desteğin yanı sıra çalışabilmek için teknik araç gereç desteği ya da danışmanlık desteği gibi farklı ihtiyaçlara da sahip olabilmektedir. Projenin başarıya ulaşabilmesi adına neye gereksinim duyulduğu açıkça belirlenmeli ve bu gereksinim karşılandığında ne gibi değişimlerin yaşanacağı da muğlaklık barındırmayacak şekilde açıklanmalıdır.

İlginizi Çekebilir: Bir Girişimcinin Potansiyel İşe Alımları Değerlendirmek İçin 4 Kriteri!

Güçlü Bir Anlatı

Hem yatırımcılar açısından hem de proje sahipleri açısından en önemli noktalardan biri, projenin sunumudur. Startup girişimleri, yatırım alabilmek için genellikle çok sayıda yatırımcının bir arada olduğu salonlarda ya da toplantılarda projelerini sunmaktadır. Özünde çok iyi bir proje, yeteri kadar anlatılamadığı için yatırımlardan mahrum kalabilme gibi bir sorun ile karşılaşabilmektedir. Ya da tam aksine yeteri kadar iyi olmadığı halde, çok etkili bir şekilde sunulan projeler de destek alabilmektedir. Bu husus göz önünde bulundurulmalı ve yatırımcılar karşısında yapılacak sunuma iyi odaklanılmalıdır. Sunum öncesinde gerekirse etkili iletişim tekniklerine dair eğitim alınmalı ve başarılı bir sunum için uzman desteğinden yararlanılmalıdır. Etkili bir anlatı, yalnızca dil ile değil beden ile de yapılmaktadır. Bu yüzden de beden ifadelerinin nerede nasıl olacağına da dikkat edilmelidir. Sunumdan önce en az birkaç prova yapılması, sorunsuz bir sunum açısından önemlidir.

İşe Hazırlık

İşe hazır olma durumu da yatırım alabilmenin ön koşullarından biridir. Her yatırımcı, yaptığı yatırımın sonuçlarını daha kısa sürede görmeyi talep eder. Söz konusu startup projeleri olduğunda, bu beklenti hiç de anormal değildir. Gerekli desteklerin sağlanması durumunda işin hemen yapılabileceğine dair beklenti karşılanmalıdır. Bu iş ekibinin ve görev dağılımının yapılmış olması ve iş planının hazır olması gibi bir dizi süreci ifade etmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Bu makaleyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın