Startup Nedir? Startup Pazarlama Nasıl Yapılır?

Son yılların adından en sık bahsedilen kavramlarından biri olan startup ortaya yenilikçi bir ürün ya da hizmet çıkarabilmek amacı ile yapılan girişimlerdir. Bu noktada girişim kelimesinin kullanılması, girişim ile startup arasındaki farkların varlığını gölgelememelidir. Girişimler çoğu zaman uzun vadeli eylemlerdir. Ayrıca sermaye açısından da yeterlidir. Startuplar söz konusu olduğunda, durum tam da tersine işlemektedir. Bir startup projesinin en önemli özelliği hızlı olması ve ulaşılmak istenilen sonuca kısa sürede varılmasıdır. Ayrıca startup projeleri çoğu zaman maddi olanaksızlıklar içerisinde yeşermektedir.

Startup projelerinin bu denli hızlı olmalarını temin eden yegâne unsur ise teknolojidir. Her geçen gün daha fazla gelişim gösteren teknoloji, içerisinde bulunduğumuz çağın “hız çağı” olarak tanımlanmasına yol açmaktadır. Bu durum, girişimcilik mantığına da yansımış ve kısa sürede yüksek etkili projelerin ortaya çıkmasını tetiklemiştir. Startup konusunda Amerika başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde çok başarılı örnekler bulunmaktadır. Türkiye ise kavramın ve uygulamaların yeni yeni gelişim gösterdiği ülkeler arasındadır. Buna rağmen startup projeler büyük bir ilgi ile karşılanmakta hem özel şirketler hem de üniversiteler tarafından güçlü destekler bulabilmektedir.

Startup Pazarlama Nedir?

Bir startup projesi geliştirmek kadar onu hedef kitleye doğru biçimde sunabilmek de önemlidir. Startup projelerinin ya da bu projeler neticesinde üretilen ürünlerin hedef kitle tarafından benimsenmesi için yapılan faaliyetler startup pazarlama olarak adlandırılmaktadır. Pazarlama işleminin doğru bir şekilde yapılması, hedef kitle üzerinde etkili olmasının yanı sıra yatırımcılar tarafından da projenin ilgi görmesi anlamına gelmektedir. Startup pazarlaması yapılırken, basit ama etkin yöntemlere başvurulmalıdır. Zira bu tür projeler, düşük bütçe ile yönetilmeye çalışıldığından dolayı güçlü pazarlama araçlarını kullanmaktan mahrumdur. Özellikle ücretsiz ama etkin pazarlama araçlarına yönelmek gereklidir. Tüm bu işlemler esnasında ekip ruhunun korunması, nihai zafere ulaşabilmenin en önemli koşullarından biridir.

İlginizi Çekebilir: İnovatif Girişimcilik Nedir?

Startup Pazarlama Nasıl Yapılır?

Startup pazarlama tek başına bir iş değil, bir süreçtir. Bu yüzden de bir bütün olarak ele alınmalı ve profesyonel olarak planlanmalıdır. Startup projelerinin pazarlanmasında aşağıdaki yolu izlemek son derece etkili olacaktır:

  • Pazar Seçimi: Pazarlama biliminin en temelinde, ürünün pazarlanacağı hedef kitlenin belirlenmesi yatmaktadır. Bu doğrultuda ürün kimlere hitap ediyorsa, doğrudan onları hedef alan pazarlama içerikleri oluşturulmalıdır. Eğer startup projesinin hedefinde üniversite öğrencisi gençler varsa, orta yaşlılar ya da ileri yaşlılar pazarlama stratejisinin dışında tutulmalıdır. Hedef kitlenin net bir biçimde belirlenmesi, pazarlama bütçesinin daha verimli kullanılmasına da neden olmaktadır.
  • Anahtar Kelimeleri Belirleme: Startup projeleri büyük ölçüde internet üzerinden pazarlandığı için, anahtar kelimeler ön plana çıkmaktadır. Ürünün hedef kitleye ulaşmasında hangi kelimelerin önemli olduğu belirlenmeli, kullanıcıların hangi internet aramaları sonucunda bu startup projesine ya da üretilen ürüne ulaşılabileceği tespit edilmelidir. Anahtar kelime çalışmasının yapılması da pazarlama bütçesinin doğru kullanım açısından son derece önemlidir.
  • Başarı Tanımlaması Yapmak: Startup pazarlama faaliyetleri yürütülürken, bu faaliyetlerin başarı oranının ölçülmesi gereklidir. Bu durum, uygulanan stratejilerin ne kadar etkili olduğunun görülmesini sağlamaktadır. Ancak başarının ölçülebilmesi için, öncelikle proje için bir başarı tanımının yapılması gereklidir. Bu tanım yeni üye sayısı, ürünü ya da hizmeti kullanan insan sayısı, web sitesini ziyaret eden kişi sayısı gibi farklı boyutlar göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.
  • Doğru Araç Seçimi: Startup projesinin pazarlanmasında dikkate alınması gereken hususlardan biri de belirlenen stratejilerin hangi platformlar üzerinden yürütüleceğidir. Bu noktada sosyal medya platformları görmezden gelinmemeli ve hedef kitleye bu platformlarda mutlaka ulaşılmalıdır.

İlginizi Çekebilir: İnovasyon Nedir? – Uzmanından İnovasyon Tanımı

Startup Pazarlama Bütçesini Nasıl Belirleyebiliriz?

Startup pazarlamada bütçenin kısıtlı olduğu daha önce de bahsedilmişti. Kısıtlı bütçe ile maksimum etkiyi yakalayabilmek adına, bütçe planlamasının isabetli yapılması gereklidir. Proje için ayrılan bütçenin büyük bir kısmı pazarlamaya aktarılmalıdır. Zira bir ürünü ya da projeyi pazarlayamadıktan sonra, üretmenin pek anlamı kalmamaktadır. Pazarlama için ayrılan bütçe de tek bir araca bağlanmamalıdır. Etki gücü yüksek birden fazla pazarlama aracı kullanılmalı ve etkililik oranlarına göre bütçe bu araçlara tahsis edilmelidir. Strateji değişikliği gibi her ihtimale karşı hazırlıklı olunmalı ve bütçenin bir kısmının nakit olarak elde tutulmasına özen gösterilmelidir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Bu makaleyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın