Startup Nedir ve Nasıl Tanımlanır?

Son dönemlerin en popüler kavramlarından biri olarak her mecrada karşılaşılan startup kavramı, konu hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmayanları startup nedir sorusuna cevap aramaya yöneltmektedir. Startup kavramı, Amerika’da bulunan Silikon Vadisi’nde ortaya çıkmış ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılarak yeni bir iş pratiği haline dönüşmüştür. Daha çok teknoloji, bilgisayar ve yazılım alanlarında görülen startup projeler, kısa süre içerisinde büyük bir potansiyel yaratmayı hedeflemektedir. Esasında bu hedef, yeni kurulan her işletmenin temel hedefidir. Ancak startup projelerde hızlı büyümenin ana amacı, bu projeyi başkalarına satabilmektir. Yani startup olarak başlatılan projeler, işleterek kâr elde etmeyi değil; daha büyük şirketlere satılmak amacıyla ortaya çıkmaktadır. Yakın dönemde hem Türkiye’de hem de dünyada başarıya ulaşmış çok sayıda startup proje bulunmaktadır.

Startup nedir sorusu yanıtlanırken, dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da yenilikçilik yönüdür. Zira startup projeler, o döneme kadar var olmayan yeni bir şeyi ortaya koymayı hedeflemektedir. Bunun için de içerisinde yaşanılan toplumun iyi bir şekilde tanınması ve hem bugüne ait hem de gelecekte ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçlarının isabetli bir şekilde tahmin edilmesi gereklidir. Startup projeler, genellikle hayata geçirilmek için bir yatırımcıya ihtiyaç duymaktadır. Bu yatırımcının ya da yatırımcıların bilinirliği yüksek şirketler olması, startup projesinin daha fazla değer kazanması anlamına gelmektedir. Startup nedir sorusuna verilebilecek cevaplardan bir diğeri de hedef kitlesi tüm dünya olan projeler olduklarıdır. Yani bu tür projelerin belirli bir kent ya da ülke ile sınırlandırılmaları yaygın olan bir durum değildir.

İlginizi Çekebilir: Ön Kuluçka Nedir? Kuluçka Hizmetleri

Startup Avantajları

Günümüzde startup kavramı giderek daha yaygın bir hale gelmektedir. Bu durumun bir neticesi olarak da çok sayıda startup projesi ortaya çıkmaktadır. Ancak esasında bu projelerden çok azı başarıya ulaşabilmektedir. İyi bir startup projesinin, geliştiricisine sağladığı avantajlar çok büyüktür. Bunların başında tanınırlığının artması ve çevresinde saygın bir kişilik haline gelmesi yer almaktadır. Pek çok startup girişimcisi, projeleri deneme aşamasındayken çevreleri tarafından yeteri kadar ciddiye alınmamalarına rağmen; sonradan bulundukları toplumun en saygın kişileri arasına girmeyi başarmıştır. Bununla birlikte esnek bir iş pratiğine sahip olabilmek ve daha fazla özgür zaman yaratabilmek açısından da startuplar son derece avantajlıdır.

İlginizi Çekebilir: Girişimciler İçin Kuluçka Rehberi!

Startup ile Girişimcilik Arasındaki Farklar

Girişimcilik kavramı da yakın zamanın en popüler iş kavramları arasındadır. Çoğu zaman startup ile girişimcilik kavramları karıştırılarak birbirleri yerine kullanılmaktadır. Ancak esasında aralarında oldukça belirgin farklar bulunmaktadır. Startup nedir sorusuna verilen cevaplar ile girişimcilik nedir sorularına verilen cevaplar kıyaslandığı zaman bu farkı açık bir şekilde görebilmek mümkündür. Girişimciler, genellikle hiç düşünülmemiş ya da hiç çözülmemiş bir probleme odaklanmak yerine; çözümlenmiş problemlere farklı boyutlar getirmektedir. Startup ise o güne kadar düşünülmemiş ve herhangi bir çözümü olmayan sorunlara karşı geliştirilen projelerdir.

Girişimcilik ile startup arasındaki farklardan bir diğeri ise risk konusunda ortaya çıkmaktadır. Girişimciler, geliştirdikleri proje için ortalama bir risk değerlendirmesinde bulunabilme olanağına sahiptir. Zira yaptıkları iş daha önce farklı şekillerde olsa da denenmiş bir projedir. Startup girişimlerinde ise daha önce denenmemiş bir şeye odaklanılmadığından dolayı, riski tam olarak analiz edebilmek mümkün değildir. Girişimler ile startupları birbirlerinden ayıran bir diğer özellik ise hedef kitlelerdir. Esasında girişimler de küresel ölçekli bir marka olabilmek için çaba gösterirler. Ancak bu çoğu zaman çok uzun yıllar boyunca süren bir maceraya dönüşmektedir. Öyle ki 1971 yılında kurulan Starbucks, 49 yılda ancak bugünkü konumuna gelebilmiş ve halen daha da tam anlamıyla dünyanın her yerinde varlığını genişletememiştir. Startup projelerinde ise esas hedef kitle tüm dünyadır ve bunun gerçekleşmesi için harcanabilecek maksimum süre 10 yıldır. Whatsapp başta olmak üzere farklı dijital platformlar, bu durumun en başarılı örneklerini teşkil etmektedir.

Her iki iş pratiğinin arasındaki farklardan bir diğeri de yenilikçilik konusunda görülmektedir. Girişimler, daha çok geleneksel ekonomi içerisinde şekillendiklerinden dolayı, yeniliklere ayak uydurma konusunda bir miktar geriden gelmektedir. Startup projeler ise bilgi ekonomisi ve dijital dünya içerisinde gelişim göstermektedir. Bu yüzden de meydana gelen her türlü değişime kolay bir şekilde adapte olabilmektedirler.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Bu makaleyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın