Veri Bilimi ve Tasarımın Birlikte Çalışmasının 3 Yolu!

Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması ve kentlerin her geçen gün daha da büyümesi, geçmiş dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde bir veri akışının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Mobil iletişim teknolojilerinin gelişmesi de bu dönemde veri akışının yoğunlaşmasına yol açan faktörler arasında yer almaktadır. Böyle bir ortamda verilerin toplanması ve işlenmesi de ayrı bir alan haline gelmiştir. Veri bilimi olarak adlandırılan bu yeni çalışma alanı, yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu olanaklardan da yararlanarak kullanıcı verilerinin toplanması ve belirli amaçlar doğrultusunda işlenmesi görevini yerine getirmektedir. Veri, bilgi toplumu olarak adlandırılan günümüz toplumlarının en değerli metalarından biri haline gelmiştir. Ancak veri bilimi yalnızca veri toplamaya ve bu verileri işlemeye odaklanmaktadır. Verilere gereksinim duyan taraflara bu verilerin sunulması hususunda ise büyük bir boşluk ortaya çıkmaktadır. Bu durum, veriler ne kadar kaliteli olursa olsun bir muğlaklık içerisinde kalmasına neden olmaktadır. Verilerin daha anlaşılır ve kullanışlı bir şekilde sunulabilmesi için tasarım alanının da veri işine dahil edilmesi gereklidir.

Veri bilimi ile uğraşan bireyler daha çok bilgisayar, makine ve mühendislik alanlarında uzman olduklarından dolayı tasarıma dair bilgileri sınırlıdır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için veri biliminin, tasarım alanı ile iş birliği halinde faaliyet göstermesi önem arz etmektedir. Bu iş birliği, eldeki verilerin daha kullanışlı hale getirilmesi ve veriye gereksinim duyan tarafların, yüksek teknik bilgiye gereksinim duymadan verileri anlayabilmesine kapı aralamaktadır.

Veri Biliminde Tasarımın Önemi

Günümüz toplumlarının en belirgin karakteristik özelliklerinden biri de hızdır. Bu çağda bireyler bilgiye hızlıca erişebilmek ve o bilgiden kendileri için gerekli olan kısımları zaman kaybetmeden bulabilmek için özen göstermektedir. Çok karışık ekonomi raporlarını okumak yerine, bu raporlardaki önemli kısımların infografik biçimlerine göz atmak, artık daha tatmin edici bir hale gelmiştir. Bu durum veri biliminin değişimini de zorunlu hale getirmektedir. Öyle ki artık kullanıcılar verinin niteliğinden daha çok, anlaşılabilir olmasına dikkat etmektedir. Web siteleri üzerinde yapılan bazı araştırmalar, bilgileri daha kolay ve anlaşılır biçimde sunan sitelerde kullanıcıların daha uzun zaman geçirdiğini; buna karşın karmaşık siteleri kısa sürede terk ettiklerini ortaya koymaktadır. Veri bilimi daha çok verinin toplanması ve işlenmesi kısımlarına odaklandığı için, verilerin sunulması kısmında yetersiz kalmaktadır. Karmaşık dosyalar ya da uzun raporlar halinde sunulan veriler, kullanıcılar açısından cazip değildir. Eldeki verileri daha cazip hale getirebilmek söz konusu olduğunda ise tasarım devreye girmektedir. Diğer bir değişle tasarım sayesinde, veri biliminin elde ettiği sonuçlar daha cazip bir halde sunulabilmektedir. Gerek web sitelerinde ve gerekse diğer dijital ortamlarda tasarımın temel ilkeleri dikkate alınarak sunulan veriler, kullanıcı deneyiminin pozitif kılınması açısından büyük bir potansiyel barındırmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Girişimcilik Türleri Nelerdir? Girişimcilik Türlerine Göre Yönelebileceğiniz Alanlar Nelerdir?

Araştırma

Veri biliminde tasarımdan yararlanırken ilk olarak araştırma yapılması gereklidir. Bu araştırma, benzer verilerin farklı platformlarda nasıl sunulduğuna odaklanmalıdır. Ancak araştırma yapılırken, tasarımın özgünlük ilkesinden de taviz verilmemelidir. Veri ile muhatap olacak hedef kitlenin özellikleri de gözden kaçırılmamalıdır. Tasarım araştırması yapılırken hedef kitle iyi tanınmalı ve alıcıların niteliklerine hitap edecek araçlarla verinin sunulmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca elde edilen verilerden hangilerinin daha önemli olduğu ve kullanıcıların ilgisini çekeceği de tespit edilmeli, tasarımda bunlar öne çıkarılmalıdır. Onlarca farklı parametrenin yer aldığı detaylı bir ekonomi raporunda kullanıcıların esas dikkate alacağı başlıklar enflasyon, işsizlik, ithalat ve ihracat rakamlarıdır. Veriler hangi alanda verilecek olursa olsun, önemli olan ön plana çıkarılmalıdır.

İlginizi Çekebilir: İnovatif Girişimcilik Nedir?

Prototipleme

Veri bilimi tarafından toplanan ve tasarımın yardımı ile daha kullanışlı hale getirilen veriler, kullanıcılara sunulmadan önce prototip haline getirilmelidir. Prototipleme, yapılmak istenilen şeyin bir ön modelinin hazırlanmasıdır. Eğer sunulacak olan veriler mobil uygulamalar ve web siteleri gibi farklı farklı ortamlarda aktarılacaksa, her aktarım platformu için ayrı bir tasarım prototipi geliştirilmelidir. Zira boyut farkı ya da platform uyumsuzluğu gibi nedenlerden dolayı, kullanıcılar zorluk çekebilmektedir. Prototipler üzerinde detaylı bir çalışma yapılmalı ve ana modelin eksik yönleri tespit edilmelidir. Prototip üzerinde kusursuzluk elde edildikten sonra ilgili platformlar aracılığı ile veriler kullanıcılara aktarılmalıdır. Ayrıca kullanıcı geri dönüşleri de takip edilmeli ve gerektiğinde düzeltmelere başvurulmalıdır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Bu makaleyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın