Pazarlama İlkeleri Nelerdir? Örneklerle Detaylı Anlatım!

Hem geleneksel hem de modern iktisadın önemli kollarından biri olan pazarlama, çok eski zamanlardan beri çeşitli ilke ve stratejiler aracılığı ile uygulanmaktadır. Pazarlamanın bir bilim olarak kabul edilmesi ile birlikte bu alana dair daha profesyonel yaklaşımlar geliştirilmiştir. Günümüzde de pazarlama, teknik gelişmelere paralel olarak sürekli olarak güncellenen profesyonel bir çalışma alanıdır. Bu doğrultuda ortaya çıkan pazarlama ilkeleri temel olarak 4 başlık altında toplanmaktadır:

  • Ürün: Mal olarak da adlandırılan ürün, hedef kitlenin çeşitli ihtiyaçlarını gidermek amacı ile yapılan mal ve hizmet üretimidir. Hangi ürünün hangi pazarda sunulacağının belirlenebilmesi için önceden pazar araştırması yapılmasına gereksinim vardır. Üretilen ürün ve hizmetlerin belirli bir yaşam süresi vardır. Her ürün belirli olmayan bir zaman diliminin ardından popülerliğini yitirmektedir. Teknik gelişmelerin hızlanmaya başlaması, bu sürecin de hızlanmasına kapı aralamaktadır. Pazarlama biliminin temel faaliyetlerinden biri de çeşitli revizyonlar ya da yenilikler ile bir ürünün popülerlik süresini uzatabilmektir.
  • Fiyat: Pazarlama ilkeleri arasında yer alan bir diğer ilke olan fiyat, müşterilerin bir ürün ya da hizmet için ödemeyi kabul edecekleri maddi değeri ifade etmektedir. Fiyatların çok yüksek olması, müşteri kitlesini kaçırma ihtimali olan bir durumdur. Düşük fiyat ise işletmenin kârlılığının azalmasına neden olarak devamlılığını tehlikeye atmaktadır. Bu yüzden de ikisi arasındaki denge iyi kurulmalı ve stratejik çalışmalar sonrasında fiyat belirlenmelidir.
  • Dağıtım: Bir ürünün doğru şekilde dağıtılması, üretilmesinden daha önemli bir husustur. Zira müşteri ile buluşturulamayan bir ürünün üretilmesi, herhangi bir anlam ifade etmemektedir. Bunun için de ürünlerin ya da hizmetlerin doğru zamanda ve doğru yerde müşteriler ile buluşturulması önem arz etmektedir.
  • Tutundurma: Pazarlamanın son ilkesi olan tutundurma, üretilen ürün ya da hizmetin ilgili pazarda yer edinebilmesi anlamına gelmektedir. Bir ürünü tutundurmak için uygulanan çok sayıda strateji bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilir: Startup Oluştururken Odaklanmanız Gerekenler!

Pazarlama İlkeleri ve Stratejileri

Pazarlama ilkeleri bir ürün ya da hizmetin pazarlanması esnasında dikkate alınması gereken noktaları ifade etmektedir. Bununla birlikte ürün ve hizmetlerin pazarlanması için başvurulan pek çok strateji bulunmaktadır. Pazarlama stratejileri olarak da adlandırılan bu yöntemler, zamana, mekâna ve duruma göre farklılık gösterebilmektedir. Doğrudan satış stratejisi bunlar arasındaki en eski stratejilerden biridir. Bu stratejide pazarlama profesyoneli, alıcıyı ev ya da işyerinde ziyaret ederek ürünü doğrudan deneyimlemesini sağlamakta ve bu şekilde satın almaya ikna etmeye çalışmaktadır. Sık başvurulan bir diğer strateji ise satın alma noktası stratejisidir. Bu yöntemde hedef kitlenin ilgili ürün ya da hizmeti almaya dair herhangi bir ihtiyacı söz konusu değildir. Ancak satış noktalarında bu ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapan broşürler ya da ilanların bulunması, bireylerin aklında bu ürüne dair ihtiyaç hissi yaratma gücüne sahiptir. Satın alma noktası yaklaşımının temelinde hatırlatma ya da tanıtma yöntemleri ile bireyin ürünü algılaması ve satın alma davranışı sergilemesi yatmaktadır.

Pazarlama stratejileri arasında oldukça yeni olan ancak her geçen gün daha yaygın hale gelen yöntemlerden biri de satın alınmış reklamlar yaklaşımıdır. Markaların web sitelerindeki kullanıcı trafiklerini artırmak ve bu platformlardan daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilmek adına başvurdukları dijital pazarlama stratejileri, satın alınmış reklamlar yaklaşımının temelini oluşturmaktadır. Fiziki ticaretin yerini yavaş yavaş internete bırakmaya başlaması ile birlikte, bu yönteme atfedilen değer de artmıştır.

İlginizi Çekebilir: Türkiye’nin En Başarılı 8 Startup Projesi!

Pazarlama İlkelerini Marka Başarısına Dönüştürmenin Yolları!

Profesyonel bir bilim dalı olan pazarlamada, pazarlama ilkeleri ve pazarlama stratejileri doğru biçimde uygulandığı zaman başarıyı kaçınılmazdır. Her ne kadar zaman zaman sapmalar meydana gelebilse de aynı yöntemler genellikle aynı sonuçları doğurmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, doğru yaklaşımın seçilebilmesidir. Bunun için de öncelikle marka kendini tanımlamalı ve satmak istediği ürün ya da hizmetlere en uygun stratejiyi belirlemelidir. Ürünler ile stratejilerin doğru eşleştirilmesi, başarı açısından gözden kaçırılmaması gereken bir husustur. Ayrıca hem tüketici algılarının hem de teknolojinin her geçen gün değişime uğradığı unutulmamalıdır. Özellikle iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kitle pazarlama stratejilerini büyük ölçüde devre dışı bırakmakta ve birey ya da grup odaklı pazarlamayı ön plana çıkarmaktadır. Bu yüzden de dijital pazarlamanın sunmuş olduğu tüm araç ve yöntemlerden de etkin biçimde yararlanılması önem arz etmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

Bu makaleyi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın