20-27 Mart 2017 tarihleri arasında TOBB ETÜ GARAJ bünyesinde çalışan girişimcilerimizle Ar-Ge destekleri toplantısı gerçekleştirilerek her bir girişimci, faaliyet alanı ve donanımları göz önünde bulundurularak destek programları konusunda bilgilendirilmiştir. Her ekiple bire bir görüşülmüş ve projeleri için uygun destek programlarına başvuru süreçleri tartışılarak açılan çağrılara uygun başvurular gerçekleştirilmesi ve proje yazımı konusunda girişimci adaylarına TTO tarafından doğrudan destek sağlanmıştır.

TOBB ETÜ Garaj

GARAJ, girişimci adaylarının iş fikirlerini mentorların desteğiyle gelir elde edilebilir bir iş modeline dönüştürme ve proje çıktılarını pazarlama sürecine ilişkin çalışmalar ile ağırlıklı olarak teknoloji odaklı projelerin yürütüldüğü bir Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi'dir.