Green Consult and Finance (GCF) geliştirdikleri karbon kredileri ticaret platformu "CARBOMART" ile Horizon 2020 SME Instrument Programı, Faz 1 kapsamında fonlanmaya hak kazandı!

TOBB ETÜ Garaj

GARAJ, girişimci adaylarının iş fikirlerini mentorların desteğiyle gelir elde edilebilir bir iş modeline dönüştürme ve proje çıktılarını pazarlama sürecine ilişkin çalışmalar ile ağırlıklı olarak teknoloji odaklı projelerin yürütüldüğü bir Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi'dir.