TOBB ETÜ BİGG GARAJ tarafından 1512 TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG) kapsamında teknoloji meraklıları, teknogirişimciler ve “geleceğe yönelenler” için hazırlanan “Nesnelerin İnterneti (IoT), Büyük Veri (Big Data), Elektronik Donanım Geliştirme Eğitimi” 10 Ekim 2020 tarihinde, 10:00- 15:00 saatlari arasında online (ve sınırlı sayıda katılımcı için yüz yüze) olarak gerçekleştirilecektir.

1512 TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, TÜBİTAK’ın girişimcilerden beklentileri ve BİGG GARAJ uygulama süreci hakkında bilgilendirmelerin de yapılacağı eğitimde temel olarak IoT, Big Data ve Elektronik teknolojilerinin güncel durumu ile bu alanlarda ilgili donanım geliştirme süreçleri ele alınacaktır.

Eğitim sonrasında yüz yüze katılım gösteren adaylar, TOBB ETÜ tarafından 2020/1 çağrı döneminde Hacettepe HTTM iş birliği ile yürütülen BİGG GARAJ programı kapsamında, iş fikirleri hakkında eğitimcilerden bire bir mentorluk alma fırsatı yakalayacaktır.

Eğitim içeriği için lütfen tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

TOBB ETÜ Garaj

GARAJ, girişimci adaylarının iş fikirlerini mentorların desteğiyle gelir elde edilebilir bir iş modeline dönüştürme ve proje çıktılarını pazarlama sürecine ilişkin çalışmalar ile ağırlıklı olarak teknoloji odaklı projelerin yürütüldüğü bir Ön Kuluçka ve Kuluçka Merkezi'dir.